Произход на славяните

Произходът на славяните няма пряко отношение към темата на тази книга, но ще се спрем на нея, предвид някои паралели с етногенезата на татарите. Преди да минем към изложението, нека видим някои принципно важни проблеми на етногенезата като явление. Съществуват много спорни моменти и заблуди. Много изследователи едностранно смятат, че единствено определящ е езика за възникване на дадено етническо образувание. Например, русите говорат на славянски език, значи са 100% славяни. /б.пр. аналогична наивна теория все още битува в историческата ни наука за произхода на съвр. българи, езикът е славянски, значи сме почти 100% славяни, а от «ордицата» на Аспарух не е останала и следа./ Логиката изисква, ако изходим от тази версия, че на един етап славяните се разселват на огромни територии и ги заселват. Това е напълно абсурдно, защото няма от къде да се получи това славянско «свръхнаселение». Ясно е, че славяните при своите миграции се смесват с друго, заварено население  от фински, балтийски, ирански произход и влиза в сложни взоимоотношения с тях. Причините  за тяхното «обрусяване» са три основни:

1.    Първият фактор е политически  – това е завладяването и създаване на държава, доминирана от  русите.

2.    Вторият фактор е икономически – това е  преход на по-прогресивен вид икономика, изискващ задължително усвояване на чужда материална култура и преход на друг език. До идването на славяните, местното население въпреки, че е познавало производственото стопанство, например свиневъдство и градинарство, по ред причини претърпява регрес в развитието си и се ориентира към събиране и преработка на ресурсите давани от природата, т.е. лов, риболов, събирачество, или към икономика от «присвояващ» тип. /б.пр. тук трябва да посочим опустошителното хунско нашествие, което нанася удар и прекъсва формирането на готската и аланските /ирански/ народности в Източна Европа. Иначе самите славяни не могат да се посочат като носители на по-прогресивен тип икономика, те са също ловци и събирачи, но имат щастието, че преживяват хунското опустошение и усвояват освободената от готите и аланите рядконаселена територия./

3.       Третият фактор е идеологически. Свързан е с прехода към нова религия, сляла разноезичното население в една култура – христианската. Голямо е значението на богослужението извършвано на славянски език, а религиозното съзнание и култура имат огромно значение за средновековния човек. Може да посочим и други примери: по-голямата част от завареното дравидското население в Индия приема езика и културата на ариите, но оставя своя генетичен отпечатък върху съвр. индийци в антропологично отношение.

Следователно, във възникването на всяка общност, изключително важно е генетическото (антропологическо) родство. Без последното, наследството на езика и културата не е нищо повече от показател на духовното родство. Но в световната история почти липсват зони в които имаме плавно развитие на едно и също по произход население, без миграции, без кардинални изменения в антропологическия тип и езика. Китай, Япония, Иран – са общества с повече от 2 хил. год. история, също са изпитвали сериозни сътресения, свързани с влияния на


Други реферати:
Романът Кукла на Болеслав Прус
Руската действителност през погледа на К.Х.Боровски
С.Есенин - Анна Снегина
Самодивите и девойката юнак в българския фолклор
Сатирическата проза на Крылов


Изтегли рефератаСатирическата проза на Крылов - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия