Произход, същност и форма на парите

9

ТЕМА 1. ПРОИЗХОД, СЪЩНОСТ И ФОРМИ НА ПАРИТЕ

Предпоставки за възникване на парите. Форми

на парите. Обикновени стокови пари. Пълноценни

и непълноценни пари. Кредитни и книжни пари.

Базисни кредитни инструменти. Налични пари -

банкноти и монети. Пари по сметки. Електронни

пари.


1. СЪЩНОСТ НА ПАРИТЕ


Парите представляват всеобщ еквивален и служат за опосредстване на покупко-продажбата на стоки и за погасяване на дългове.

Парите са най-великото изобретение на човечеството. и основополагаща икономическa категория. “Парите омагьосват хората. Заради тях те се мъчат и трудят. Хората измислят най-изкусните начини както за получаването им, така и за тяхното изразходване. Парите са единствената стока, която не може да се използва по друг начин, освен като се освободи притежателят й от нея. Те няма да Ви нахранят, няма да Ви облекат, няма да Ви дадат приют. Те не могат да Ви развлекат до момента, до който Вие не ги изхарчите или не ги инвестирате. Хората правят почти всичко за парите, както и парите правят всичко за хората. Парите са най-пленителна, непрекъснато повтаряща се и променяща се загадъчна маска “1.

Парите следователно са не само най-великото, но и най-необяснимото изобретение на човечеството. Парите не са пасивен елемент на икономическата система. Те не са обикновен инструмент, съдействащ за функционирането на икономиката. Същността на парите намира израз в това, че те са:

  • всеобщ еквивалент, т.е. мярка на стойността на всички стоки и услуги;

  • средство за плащане, обслужващо разпределението и преразпределението на брутния вътрешен продукт;

  • елемент на паричната система и основен инструмент за управление и регулиране на икономическите и социални отношения в обществото.

Правилно действащата парична система, основен елемент на която са парите, осигурява пълно използване на обществените ресурси, пълна заетост в обществото, непрекъснато увеличаване на производството и повишаване на стандарта на живот.


2. ПРОИЗХОД И ФОРМИ НА ПАРИТЕ


Обособяването на парите във всеобщ еквивалент, т.е. в мярка на стойността на всички стоки и услуги, е резултат на дълго историческо развитие. Произходът на парите всъщност е неотделим от възникването на стоковото производство. Парите и стоковото производство не само са възникнали едновременно, но са се развивали и еволюирали успоредно.Практиката познава многообразни форми на пари за уреждане на платежните отношения: бартерни сделки, обикновени стоки, метални пари,


Други реферати:
Град Велинград
Азиатско - тихоокеански регион
Балнеология
Англиканство
Биосферен резерват Ибиша


Изтегли рефератаБиосферен резерват Ибиша - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия