Проучване на електронни носители с цел критичен анализ на дефиниране на основни маркетингови понятия

С п е ц с е м и н а р
СПЕЦСЕМИНАР
ТЕМА: Проучване на електронни носители с цел критичен анализ на дефиниране на основни маркетингови понятия

За целта на този семинар направих интернет проучване на понятието “КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”


Резултати:


Една организация е конкурентноспособна, когато заема по-добра позиция от един или няколко от конкурентите си. Конкурентната позиция е относителна мярка за определяне на ефективността. В практиката тя се определя чрез сравнение на интегрираните способности на отделните играчи в конкурентната среда. Способностите в бизнеса включват примерно дизайна на продуктите, производството, продажбите и разпространението на пазара.

Джон Гарстка

www.nato.intДруги реферати:
Могъщество на Българската държава ІХ-Х век
Национална олимпиада по история и цивилизация-VІІІ клас
Изходящ контрол-VIII клас
Националноосвободително движение в Македония и Одринска Тракия-тест по история
Тест по история


Изтегли рефератаТест по история - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия