Проучване на електронни носители с цел критичен анализ на дефиниране на основни маркетингови понятия

***


Условие за висока конкурентноспособност е качеството на продукта. Различното ниво на качеството показва различната степен, в която съответният продукт може да задоволява потребностите на купувачите. Значението на високото качество на произвежданата продукция е безспорно. То е условие за повишаване на конкурентноспособността й, за увеличаване на полезността й, за снижаване на разходите при експлоатацията й и за подобряване задоволството на потребителите

peanutpower.hit.bg

***Съществуват множество тълкувания що е конкурентноспособност, от какво зависи, кои са основополагащите фактори. За целта на тази разработка авторите използват една от възможните дефиниции - способност да се създава благоденствие чрез производството на стоки и услуги, които успешно преминават проверката на неограничавания пазар и просветеното търсене при нормални условия.

Предизвикателствата пред българската икономика: 2002 и след това


ime.bg

***И другият ресурс се отнася към политическата икономия на българското стопанство. Конкурентността на икономиката е резултат от ръста на производителността на фирмено и индивидуално равнище. Тя зависи от стратегията на отделната фирма, от управлението и качеството на работата й, които се влияят от макро- и микроикономическата среда. Иначе казано: конкурентността е тясно свързана със стопанската свобода. Ако няма съгласие по това що е конкурентност, не е лошо да има съгласие по това що не е конкурентноспособността. А тя не е: изобилие на природни ресурси, евтина работна ръка, евтина валута и специални субсидии и преференции за сметка на гражданството. Надяваме се И.З.И. да допринесе за разпространението на това разбиране на проблемите и перспективите на българската икономика.

Ресурс и капитал в българската икономика

www.easibulgaria.org


***Конкурентнoспособността е единственото качество, което може да осигури добра позиция и дълъг живот в развит пазар. Не случайно тя е един от


Други реферати:
Демокрит
24 песен от Илиада - химн на човечността
Джордано Бруно
Войната и мирът в Илиада
Дзен и традиционната логика


Изтегли рефератаДзен и традиционната логика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия