Проучване на електронни носители с цел критичен анализ на дефиниране на основни маркетингови понятия

основните критерии за присъединяване към ЕС, един от най-развитите пазари в света.

Какво значи да си конкурентноспособен? За една фирма това означава тя да може да завладява и отстоява пазарния терен, който си е определила като цел. Може да не си най-големия в дадена индустрия, но все пак да бъдеш изключително успешен и стабилен бизнес. За да си конкурентен, са нужни три неща. Да имаш уникално предимство (продукт или начин на неговото предлагане), да имаш достатъчно добри бизнес умения и да познаваш своята територия и силата си на тази територия.

mmdpartners.com***


Понятието конкурентноспособност на равнище нация е трудно да се дефинира, защото страните не могат да се конкурират по същия начин като компаниите. Все пак бихме могли да кажем, че конкурентноспособността на една икономика представлява устойчиво нарастване на производителността на труда, която води до по-високи доходи и жизнен стандарт. В този смисъл тя зависи от качеството на икономическите и политическите институции в страната и от степента, в която те насърчават заетостта, растежа на производителността, иновациите и способността да се приспособява към промените в икономическата среда.

Преглед на основните лисабонски критерии за конкурентоспособност на икономиката


ime-bg.org

***
В действителност терминът “конкурентноспособност” няма ясно и еднозначно определение. То следва да се съобрази с множество фактори, но в най-общ смисъл изразява степента, в която производството на стоки и услуги на конкретната страна е в състояние да устои на натиска на чуждата продукция в условията на свободен и честен пазар.

Милка ЯНАКИЕВА

members.tripod.com***


Конкурентноспособността е фундаментален комплексен показател. Тя е концентриран израз на икономическото здраве на всяка страна, като обобщава ефикасността от функционирането на нейните икономически, социални, финансови, институционални и други подсистеми. Конкурентноспособността показва възможностите на икономиката да


Други реферати:
Социология
Теми по икономическа социология (пищов)
Социология
Термини по социология
Културна база.Културна дуфузия.Културна промяна.Адаптиране и съпротива към промяна


Изтегли рефератаКултурна база.Културна дуфузия.Културна промяна.Адаптиране и съпротива към промяна - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия