Проучване на електронни носители с цел критичен анализ на дефиниране на основни маркетингови понятия

повишава съвокупната национална производителност и качество и да се състезава с другите икономики на регионалния и глобалния пазар. Конкурентноспособността е винаги сравнителна категория.

Член-кор. проф. д-р ик. н. Иван Ангелов

Iki.bas.bg


***


България няма да отговаря на най-важните изисквания, които характеризират конкурентоспособността на държавите - способност да се продава, способност да се привличат преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и способност да се приспособяват.

Член-кор. Иван Ангелов

Iki.bas.bg


***


Конкурентни преимущества.

Конкурентните преимущества се формират чрез лидерство в снижаването на разходите, диференциация на продуктите и услугите и в най-голяма степен посредством формиране и запазване на интелектуалния капитал на компанията. Показателите за резултативност могат да послужат като инструмент, даващ възможност на компанията да оцени, в каква степен икономическата, екологичната и социалната резултативност принасят полза в конкурентните и преимущества.

www.unido.org


***


Конкурентната мощ на фирмите - КМ

 • КМ - способността на една фирма да побеждава в конкурентната борба за пазарен дял.

Елементи на конкурентната мощ

 • Мощност на продукта /продуктова линия, качество на продукта - функционалност, надеждност, трайност, външен вид/.

 • Цена

 • Доставка

 • Сервиз

 • Удобство при закупуване

 • Новост /остарялост/

 • Срок на плащане

 • Търговско умение

 • Лични връзки и задължения

 • Имидж на фирмата


Други реферати:
Невропсихология
Основни категории на психология на развитието
Аномалното поведение на личността като психологически проблем
Детето и телевизията
Интензивното общуване в малка група като източник на корективно-формиращи въздействия


Изтегли рефератаИнтензивното общуване в малка група като източник на корективно-формиращи въздействия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия