Проучване на електронни носители с цел критичен анализ на дефиниране на основни маркетингови понятия

голяма маса печалба в сравнение с тези на останалите производители от съответния бранш.

Pomagalo.com

***Определяне на конкурентната позиция - модел на Майкъл Портър

Според този модел конкуренцията на пазара е функция от пет сили.

  • Интензитет на конкурентните сили, възникващи от стратегическите действия на организацията

  • Сила при преговорите на страната на клиента

  • Сила при преговорите на страната на доставчика

  • Сила на заместители на съответните продукти

  • Опасност от навлизане на нови конкуренти

Една организация е конкурентноспособна, когато заема по-добра позиция от един или няколко от конкурентите си. Конкурентната позиция е относителна мярка за определяне на ефективността. В практиката тя се определя чрез сравнение на интегрираните способности на отделните играчи в конкурентната среда. Способностите в бизнеса включват примерно дизайна на продуктите, производството, продажбите и разпространението на пазара.

Pomagalo.com

***В терминологията на икономическата наука понятието конкурентоспособност се свързва с потребителната стойност и стойността на продуктите. Освен това


Други реферати:
Икономика на предпиятието.
Икономика на предприятието
Икономика на предприятието
Икономика на предприятието
Икономика на предприятието


Изтегли рефератаИкономика на предприятието - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия