Проучване на електронни носители с цел критичен анализ на дефиниране на основни маркетингови понятия

се използува и като характеристика на организациите, които ги произвеждат и/или предлагат. Тълкуванието на учените-икономисти относно конкурентноспособността на продукта е: колкото потребителната стойност, изразена чрез качеството на определен продукт е по-висока и удовлетворява повече потребности и неговата стойност, представена чрез разходите му, е по-малка, толкова той е по-конкурентноспособен.

Конкурентоспособността на организациите се определя от способността им да задоволяват по-ефективно потребностите на населението от конкретни продукти при определени измерители, съпоставени с тези на конкурентите.

Pomagalo.com


***
Извод:


От откритите от мен и анализирани определения възприемам следната дефиниция на понятието “конкурентноспособност”:


Какво значи да си конкурентноспособен? За една фирма това означава тя да може да завладява и отстоява пазарния терен, който си е определила като цел. Може да не си най-големия в дадена индустрия, но все пак да бъдеш изключително успешен и стабилен бизнес. За да си конкурентен, са нужни три неща. Да имаш уникално предимство (продукт или начин на неговото предлагане), да имаш достатъчно добри бизнес умения и да познаваш своята територия и силата си на тази територия.

mmdpartners.com


Смятам че тя е най-точна ясна и достъпна.

7Други реферати:
Принтери
Приложение на радиоактивните лъчения
Понятие за същността на светлината
Температурни скали (Целзий, Фаренхайт, Келвин)
Спектър и температура на звездите (Реферат)


Изтегли рефератаСпектър и температура на звездите (Реферат) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия