Проучването на пазара в информационната система на организациите

Проучването на пазара в информационната система на организациите


Проучването на пазара е първа стъпка в осъществяването на концепцията на маркетинга. В управлението на организациите пазарната информация е необходима както на стратегическо, така и на оперативно ниво.

На стратегическо ниво има по-дългосрочни цели, предлага комплексно развитие на дейностите: в кой бизнес; как ще се конкурира (разходи, имаме диференциация, уникално предложение за продажба); какви са целите (резултат, пазарен дял, рентабилност, удовлетвореност на клиентите).

На оперативно ниво се решават конкурентни проблеми в дейността: открива симптоми за проблеми в дейността; пазарни възможности; подпомага вземането на качествено управленско решение; дава знания за бъдещето.

В днешно време информацията за пазара е необходима повече за: ръст на продажбите; диференциране на потребностите; нарастващото приложение на маркетинговата концепция и еволюцията на маркетинга; глобализация на пазарите; динамика на пазарите; разширяване на производството и поява на нови технологии във всички сфери на производството и търговията; информатизация и производство на търговията; съкращаване на времето за доставка на продуктите; развитие на електронната търговия.

Основно конкурентно предимство на една компания е информационния ресурс с който тя разполага.

 1. Ефективното използване на информацията за пазара означава информацията да е осмислена и предложена като база за вземане на решения:

  • Пазарните проучвания подпомагат процеса на вземане на управленски решения;

  • Нововъведенията правят наличната информация лесно достижима;

  • Пазарът става все по-диференциран (увеличаване на видовете потребители с различни потребности);

  • Времето за вземане на решение драстично намалява; съкращава се средния живот на информацията (средно време на валидност на информацията);

  • Атрактивни пазарни възможности;

  • По-внимателно използване на пазарната информация;

  • Други фактори (разминаване на границите на пазара; фрагментни структури на пазара);

 2. Неефективно използване на информацията:

  • Неприлагане на добре разработени дългосрочни стратегии на организациите;

  • Смяна на ръководителите на организациите;

  • Планиране времето на проучване;

  • Технологията на изпълнение на информацията;

  • Прилагане на различни методологии;

  • Недостатъчни специализирани знания;

  • Липса на интерфункционална координация;

Пазарното проучване е систематичен процес, включващ: определяне на нуждата за информация; събиране на информация чрез планираните методи; анализ и интерпретации на информацията, свързани с: идентифициране на пазарните възможности; проблемите в дейността; предвиждането на бъдещото развитие на пазарните процеси.


Други реферати:
Добрият мениджър
Здравен мениджмънт
Изследване практиката на управление на човешките ресурси във фирма
Капиталова структура
Мениджърско поведение и личностен потенциал


Изтегли рефератаМениджърско поведение и личностен потенциал - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия