Психични процеси и нервни процеси

Психични процеси и нервни процеси. Съзнание, подсъзнание, предсъзнание, безсъзнание и пълна липса на съзнание


Нервната система управлява процеса на приспособяване /оцеляване/ на индивида към околната среда.

Това тя осъществява като управлява дейността /функционирането/ на всички системи на индивида: двигателна, храносмилателна, сърдечно-съдова, отделителна и т.н.

За да има приспособителен ефект дейността на индивида, тя трябва да съответства в максимална степен на структурата на околната среда.

За да съответства дейността на индивида в максимална степен на структурата на околната среда, структурата на околната среда трябва да бъде отразена /нещо, съответстващо на нея, да бъде създадено в структурата на индивида/.

Материалната структура на индивида, отразяваща /съответстваща на/ структурата на околната среда, са биоелектрохимичните процеси, протичащи между компонентите на нервната система /нервните клетки/ и специфичната конфигурация /начин на свързване/ между нервните клетки.

Съответствието между нервните процеси, отразяващи определен обект от околната среда, и физическите качества на този обект, не е съответствие на подобие. Например когато възприемаме голям зелен триъгълник, нервните процеси съответстващи на този зелен триъгълник не са големи, с триъгълна форма и зелени на цвят.

За да съответстват управляващите действия на нервната система на структурата на околната среда, между тях и отразените обекти трябва да бъде осъществено съответствие на подобие.

Качеството /функцията/ на нервната система, с което тя създава съответствие на подобие между отразения обект и неговото отражение, е психиката.

Други реферати:
Управленска политика
Управление на БЗНС (1919-1923)
Що е политология
Управляващ елит
Техники за предизборния имидж


Изтегли рефератаТехники за предизборния имидж - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия