Психо-физическа подготовка

Психо-физическата подготовка е педагогически процес за формиране на психо-физическата готовност. Целта й е бързото възстановяване на психо-физическите сили на спортиста.

Същектвуват много методи за възстановяване на жизнената енергия. Голяма част от тях се прилагат от хората несъзнателно, в резултат на което ефективността на въздействието им е много ниска. Технологията на въздействието им е възстановяване на жизнените енергии, които се реализират в практическата дейност чрез жизнените сили – психо-физическите сили. Следователно с тези методи се възстановяват психо-физическите сили, от които зависи подобряване здравето на човек. Методите за възстановяване на психо-физическите сили са психо-физическата релаксация и акупресурното въздействие.

Психо-физическата релаксация се прилага в края на извършените психични и физически действия, натоварвания. Ефектът настъпва десетина минути след въздействието. В зависимост от продължителността на приложението на въздействието ефектът на възстановяването е различен. Целта на психо-физическата релаксация е бързо да се възстановят изразходените психо-физически енергии и да се формира готовност за адекватни действия. Задачите на психо-физическата релаксация са:

  1. Бързо да се повишава нивото на психо-физическото напрежение, като организмът се привежда в състояние на разхлабеност, психична и физична отпуснатост.

  2. От състояние на разхлабеност бързо да се приведе във възстановителен сън.

  3. От възстановителен сън да се изведе и да се мобилизира за предстоящите отговорни и напрегнати действия.

4. Да се формира необходимата ситуативна психо-физическа готовност за действие в екстремални ситуации.

Механизмите на релаксация могат да се разделят основно на два вида успокоявящи и мобилизиращи.

Успокояващите механизми решават задачи, свързани с възстановяването на психо-физическата енергия.

Мобилизиращите механизми са свързани с мобилизиране, с формиране на адекватна психо-физическа готовност. Някои учени класифицират механизмите на релаксация на две групи – психологическа и физиологическа, а способите – дихателни и двигателни.

Психологичиските и физиологическите механизми са взаимно свързани и взаимно се обуславят.

Психичните механизми са психични процеси, които се предизвикват при действието на основен дразнител ( думи ). Те са реакции на целенасочено програмирани думи във вид на словесни формули ( изречения ). Психичните процеси, явяващи се като механизми или способи за самовъздействие, са съзнателно насочване, превключване и концетриране


Други реферати:
Алеко Константинов
Пътуване във времето–скок от настоящето към бъдещето на човечеството
Реферат за Христо Смирненски
Константин-Кирил като герой-образец в Пространно житие на Кирил
България и българското в поезията на Вазов (подготвено и като пищов)


Изтегли рефератаБългария и българското в поезията на Вазов (подготвено и като пищов) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия