Психоаналитична концепция за личността

24.03.2010г.Психоаналитична концепция за личността.


  1. Определение и понятие. Понятиията индивид, индивидуалност и личност се разглеждсат много често като застъпващи се, но са различни. Съставянето на единно определение на понятието личност по принцип е невъзможно. В зависимост от гледната точка и от предметната сфера на познание, личността се дефинира по различен начин (историческа, политическа, личност в изкуството и прочие). В психологията личността е обект на изследване от Древността до днес. Личност първоначално е означавало маска или роля, която актьорът е изпълнявал в театъра. Още за древните философи е била вярна тезата, че личността е онова нещо, което се формира, развива, извира от човека в неговуя жизнен път, че тя е неповторима негова същност. В структурата на личността има две основни подструктури. Те се формират под влияние на два отделни фактора: биологичен и социален:

    • биологичен – памет, мислене, импулсивност, динамичност.

    • социален – интереси, склонности, познания.

Личността е социалното лице и същността на човешката социална роля. Тя представлява сложно единство на обединени в единна система елементи. Личността отразява факторите на средата, в която се развива, т.е. човек става личност в процеса на своето съществуване като субект на социални отношения. Най-общо казано личността е единство от уникални психични черти на даден индивид, които по постоянен начин направляват поведението му в различни ситуации.


  1. Психология на личността. Тя се интересува от природата на човека, но има такива, които са обединени в социални групи. Целтана психологията на личността е да обясни човешката психика. Според психоаналитичната теория в живота ни съществуват съзнателни и несъзнателни процеси. Несъзнателните преобладават и имат много важно психично значение за нашия живот. От тази гледна точка нищо не е безпричинно и случайно. Фройд твърди, че „случайните” жестове, езиковите грешки и сънищата съвсем не са лишени от смисъл, а са проява на несъзнаваните мисли и желания. Тези несъзнателни прояви от ежедневието могат да бъдат път, по който да се


Други реферати:
Anton Pavlovich Chekhov
Творчеството на Пушкин
Творчеството на Набоков
Образы детей и их роль в романе Ф.М.Достоевского Преступление и наказание
Хелис


Изтегли рефератаХелис - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия