Психоанализа и постпсихоанализ-сравнителен анализ между Карен Хорни, Мелани Клайн и Франсоаз Долто

ПСИХОАНАЛИЗА И ПОСТПСИХОАНАЛИЗА -
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ КАРЕН ХОРНИ, МЕЛАНИ КЛАЙН И ФРАНСОАЗ ДОЛТО
Промяната, която предизиква теорията на Зигмунд Фройд в социалното пространство в началото на двадесети век, е многопластова – първоначалният период за утвърждаване на психоанализата е сравнително дълъг, но след това тя прониква в почти всички нива на културата ни. В момента, в който Фройд и работата му се превръщат в легенда, едно ново поколение психоаналитици приемат идеите му и им правят критична преоценка. Интересното е, че голяма част от тези последователи са жени – на първо място дъщерята на Фройд, Ана Фройд, а също и Карен Хорни, Хелене Дойч, Мелани Клайн, Франсоаз Долто. Тъй като от една страна Карен Хорни и Хелене Дойч разработват сходни теми, а от друга страна Мелани Клайн и Ана Фройд и са имали доста допирни точки, но са “враждували” рамките на Дружеството, изборът ми за сравнение се спря на Хорни и Клайн; представям и Франсоаз Долто, защото е по – съвременен автор. Паралелът между тях са двата базисни момента в работата им: теоретичен подход и терапия.
теоретичен подход
В началото на кариерата си Карен Хорни се натъква на нещо, което я тласка към ревизия на концепцията на Фройд – почти всички нейни пациенти са имали проблеми, за чието решаване ортодоксалната психоанализа не предлага никакви средства и поради това тези проблеми остават нерешени. В конкретен план се засилват съмненията й по отношение на постулата за нагона към смъртта и към теорията за инстинктите изобщо. Това я амбицира “да отстрани спорните моменти, да даде възможност на психоанализата да се развие до върха на потенциалните си възможности”. Психоанализата на Фройд може да се сведе според Хорни до “нагонова и генетична психология” – той е склонен да разглежда възникващиге по – късно в живота особености едва ли не като преки повторения на на детските реакции. Поради това Фройд очаква, по – късните разстройства да изчезнат, ако бъдат изяснени лежащите в тяхната основа детски преживявания. Карен Хорни предполага, че причинно - следствената връзка е много по – сложна и многостранна и по тази причина извежда на преден план анализа на реално съществуващата структура на характера.В този смисъл - когато чертите на характера вече не се обясняват като краен резултат от нагонови подбуди, видоизмемяни само от околната среда, акцентът напълно се измества върху жизнените условия, формиращи характера и факторите от околната среда, отговорни за възникването на невротичните конфликти. Следователно нарушенията в човешките взаимоотношения стават решаващ фактор в развитието на неврозата – в тези разсъждения на Хорни вече определено проличават новите “еретични” опити за поставянето на социологичната ориентация над анатомо – физическата (позовавайки се също на идеите на Ерих Фром). В такава светлина нарцистичните, мазохистичните и перфекционистките склонности не са деривати на нагоновите сили, а опит на индивида да се справи с неблагоприятните условия. И така – Карен Хорни не разглежда сексуалните проблеми като динамичен център на неврозите – те са по – скоро следствие, а не причина за невротичната структура на характера. От друга страна нараства значението на моралните проблеми – буквалното тълкуване на проявите на Свръх – Аза, невротичното чувство за вина, с които паиентът се бори, води според Хорни до задънена улица. Тоест това са псевдоморални проблеми и трябва да бъдат разобличени като такива. Оттук – описваният от Фройд Аз се оформя не като универсален, а като невротичен феномен – деформирането на спонтанната индивидуална личност трябва да бъде признато за първостепенна причина при развитието на неврозите. Така Хорни стига до дефинирането на понятието “базисна тревожност” – модус на поведение с компулсивен характер, това води до отчуждение на индивида от самия себе си, до понежаваен на продуктивността му до влошаване на социалните връзки.
Подобно на Карен Хорни, Мелани Клайн също е насърчена и подкрепена в новаторското си преразглеждане на психоаналитичната теория от двама мъже – става дума за Ференци и Абрахам. Друг факт, който свързва работата й с тази на Хорни е изместването на гледната точка от Фалоса към Утробата. Също както и Ана Фройд Клайн прилага фройдистките методи върху съвсем малки деца, но приема, че действията им са еквивалент на асоциативния материал, получен от възрастните. Използвайки като съперницата си игровата техника, Мелани Клайн разкрива един примитивен фантазмен свят със собствени правила. През 1921 година тя дефинира първичното събитие в човешката психика, виновно впоследсвие за проблемите и конфликтите – Клайн предполага, че Майчиното имаго се разцепва на добра и лоша фигура. Както пише в “Love, Hate and Reparation”: “Чувствата на любов и благодарност се появяват в бебето директно и спонтанно в отговор на майчините грижи и любов. Силата на любовта, израз на механизмите, които сякаш редпазват живота, се е вселила в бебето също както и деструктивните импулси и намира израз на първо място в привързаността към гръдта на майката – впоследствие се превръща в любов към цялата личност на майката. Психоаналитичната ми работа ме убеди, че когато в ума на бебето възникне конфликтът между любовта и омразата и когато се активират страховете от загуба на любимия обект, става дума за важна стъпка в развитието. Тези чувства на вина и нещастие навлизат като нов елемент в любовните емоции. Те стават неразделна част от любовта и влияят дълбоко едновременно и по качество и по количество.” От всички позиции, които се разиграват в процеса на развитие, само една ще има ключова роля, понеже от нейната съдба ще зависи цялата по – нататъшна еволюция. Тази така наречена депресивна позиция е резултат от едно особено свързване – Обектът вече не се мисли като функционална част, а в неговата цялост, докато садизмът постига апогей поради причини, свързани с развитието. На това се дължат ужасяващите образи, проектирани върху Добрият Обект – те нямат връзка с никаква мислима външна реалност. В дотогавашната теория на Фройд имплицитният проект е имал за цел да отърве Аза от всички пречки и да освободи неговите творчески и жизнени сили. При Мелани Клайн става дума за това как да се помирят любовта и агресията, как да се съхрани любовта,


Други реферати:
Митнически режим в България
Бизнес план на фирма Дизайн - офис М-91 , мандра Свежест, управление на промените с цел усъвършенстване на функциониранет
Качество на произвежданите продукти - фактори, които влияят върху качеството и показатели за оценка на качествот
Печатащи устройства
Винком-Бургас


Изтегли рефератаВинком-Бургас - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия