Психологическа характеристика на деца от детски домове

Информация


за


Димитър Сиев Димитров

възпитаник на ДД“Юрий Гагарин“гр. Ямбол


Димитър Сиев Димитров е възпитаник на Дома от 2002г. До тогава е бил настанен

в ДОВДЛРГ“Младост“ с. Овчи кладенец.

Психологическото развитие е относително нормално. Митко има проблеми при общуването както с връсниците си, така и с по- големите от него деца. Проявява избирателно поведение към приятелите си, доверява се на другите. В много случаи е агресивен, относно направените му забележки, но се старае да спазва прилично поведение. Не може да сдържа емоциите си и в това отношение е нужно да се овладее и подобри емоционалното му състояние. Фрустрационните моменти на поведение се срещат често. Митко се нуждае от човек, на който да се довери и който да обича.

Възпитаникът е в пети клас в ОУ“Николай Петрини“. Митко има назначен ресурсен учител. Придобил е познания по изучаваните предмети, но те не са достатъчни. Има проблем при редовното посещаване на учебните занятия. Липсва концентрация на вниманието по време на индивидуалната работа с детето. Лесно се разконцентрира и бързо губи интерес към зададената му задача. Димитър ще завърши учебната година със среден усех и ще продължи образованието си в шести клас.

Детето е с чести боледувания от пневмония. Беше настанен за болнично лечение. Често се оплаква от болки в очите, има направени изследвания за носене на очила. Личният лекар д-р Стаменов е направил всички необходими изследвания и профилактични прегледи.

Битовите умения са добре овладени.

Социалните контакти са ограничени. Детето има добри контакти с институциите и търси контакт с тях. Митко има вуйчо, който от много месеци не е идвал в Дома.Детето има добри взаимоотношения с персонала на Дома, включва се в различни инициативи, помага в реализирането на празници и др., но има нужда от стимулиране и насърчаване за тези участия. Самооценката е много слаба, съществува неувереност в проблемни ситуации и трудност при вземането на каквито и да е решения.

Основните умения за самообслужване са на добро ниво, облича се самостоятелно, храни се, взима душ. Малко е небрежен в избора на дрехи.


Други реферати:
Черноризец Храбър-За буквите
Фейлетоните на Алеко Константинов
Трагичната и оптимистична визия на Смирненски за човека и света
Среща на-край пътя или в прегръдката на камъка. Несъстоялото се властване на чужденеца в Извора на белоногата
Христо Ботев-Майце си


Изтегли рефератаХристо Ботев-Майце си - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия