Психологически аспекти на личността на учителя

27.   Учителят е ключов участник в образователния процес. Това е така, защото той носи етоса (духа) на образователната система, дефиира учебните ситуации, оценява образователните постижения. Учителят участва в образователния процес с целия си психологически, професионален и нравствен потенциал. Недостатъците му се мултиплицират в системата и обуславят слаб контекст на ефективност (КЕ). И обратно неговите достойнства директно повишават качеството на образованието. Важна съствака на психичната готовност за педагогичски труд са професионално личностните, значими за съответната професия качества на учителя или предпоставките за тяхното формиране. Л. Десев обособява пет групи качества: нравствено комуникативни, интелектуални и речеви, емоционално динамични, волеви, креативни. Към всяка от тях посочва значимите и противопоказните.

Най-често хорактеризирането на личността на учителя се превръща в изброяване на качества с равнозначна роля. Съществува увлечение в максимализъм в очертаването на качествата на учителя и в изискванията къми личността му.

Авториският екип, СТ. Жекова, М. Михайлов, Л Лакюрски, Н. Колева, Е. Пенчева, стига до четири обобщени професионални значими качества на учителя: педагогичска общителност, педагогическо творчество, педагогичска наблюдателност и емоционална устойчивост:

-педагогическата общителност е централно качество в реализацията на професионалната система, тъй като основен механизъм в труда на учителя е професионалното общуване. Професионалните и изменения означават стремеж и потребност от общуване с деца, от активно взаимозействие и работа с тях, способност за съвместна дейност, за сътрудничество, педагогичска целеустременост, готовност за възникване в душевния мир, съпреживяване, отзивчивост. Общуването осъществява реализиране на всички професионални функции – комуникативна, организаторска, гностична, конструктивна.

Р. Милкова прави някои изводи по отношение на професионално личностното качество педагогическа общителност. В рамките на подготвително учебно заведение то се изгражда частично, по-точно има предпоставки за неговото фирмиране. Променя се динамичното и се свързва с особеностите на педагогичски труд. В началото не получава в необходимата степен педагогичските си параметри. Показва ниски стойности, следомателно слабо развитие. В края на подготовката за бъдеща професиовална дейност педагогичската общителност е по-зряла, по определена, показва нисока стойност.

- падагогичското творчество също произтича от характера на учителския труд, от обективната му творческа същност. Обикновено педагогическото творчество се изучаво и разработва само или предимно като


Други реферати:
Отчет по учебна практика
Електрически характеристики на изолационни конструкции
Измерване на характеристиките на електрическата изолация в експлоатационни условия
Компаратори
Електрически характеристики на изолационни конструкции


Изтегли рефератаЕлектрически характеристики на изолационни конструкции - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия