Психологически и културен преход на народопсихологията

Курсова работа по етнопсихология

Психологически и културен преход на народопсихологията. Престъпност сред малцинствата. Индивидуална (не)сигурност.


Културната и психологичната промяна на съзнанието изисква време. След 1990 в България този процес срещна сериозна съпротива, както поради остатъци от миналото, така и поради характера на самия преход като промяна на дълбинни пластове от обществените отношения. Генетичните белези на централизирания подход все още личат в ежедневната практика и начина, по който българинът реагира на прехода. Все още трудно се преодолява съществуващата култура на зависимост, в рамките на която неспособността едно поколение да се еманципира от друго се смята за нещо нормално. Хората все още се поддават на инерцията на натрупания житейски опит, който не винаги е адекватен, и се опитват да набутат външното обкръжение в познатите схеми, вместо да променят привичните стереотипи. В този план непознатото обикновено се отхвърля като чуждо, като заплаха за уютното статукво. Затова в България на идеи, убеждения, култура и избор, различни от собствените, рядко се признава правото на съществуване. Промяната обаче има собствена логика и един от нейните аспекти е отварянето към света, към другостта. Това неизбежно шокира, предизвиква стрес, а капацитетът на обществото да го поеме е ограничен. Нещо повече, върху тази способност огромно влияние оказва текущото развитие, съпровождащите го икономически, политически и емоционални сътресения, каквито не липсваха през последните години. Отчаянието, породено от липсата на видими резултати в прехода, както и шокът от тежката криза през предходното десетилетие подхраниха наследените схеми за социализация, дълбоко вкоренени в ценностите на оцеляването, а не на развитието. Наследството от миналото и притеснението от настоящето извадиха много въпроси от ключов характер за запълване на вакуума на прехода, отдавна решени в другите страни от Централна Европа. На


Други реферати:
Разстройства на психичното развитие
Растеж и развитие.Основни биологични закономерности.
Ресоциализация и интеграция на криминално проявени лица
Реторика и публична реч
Рефлексивният подход в обучението.


Изтегли рефератаРефлексивният подход в обучението. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия