Психологично измерване

Увод

-Що е психологично измерване: Психологическото измерване е метод, чрез който се регистрира състоянието на обекта на изследване, както и измененията в личноста по време на самото изследване.На основание на теорията на измерването се изграждат психологическите тестове, които представляват опростена и съкратена по време процедура на психологическо измерване, за целите на излседователската и практическа дейност.


За интервюто:

Интервютата с петимата участници се проведоха на различни местоположения в различна част на денонощието, като всеки един от тях беше тестуван от рамките от 09:30h до 14:00h. Изследваните лица бяха запознати с инструкциите на тестовите задачи, като предварително споделиха как се чувстват, без страхове и притеснения. Бе им обяснено че тестовете, не съдържат верни и неверни отговори, както и че времето за решаване на задачите също е определящо.


1. Нина Николова

2. Методи Георгиев

3. Димитър Кръстев

4. Петър Димитров

5. Радостина Попова


Спилбъргър


Нина Николова – А1

Ск1 – с Ситуационна тревожност

Лицето А1 - Средно равнище на ситуационна тревожност

„Право” - „Обратно” + 50 = Ситуационна тревожност

18 – 27 + 50 = 41
Други реферати:
Библиотечна статистика
Водата е живот-да я опазим
Демография
Задача по статистика
Курсов проект по статистика


Изтегли рефератаКурсов проект по статистика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия