Психология на киното
В културната история на човешката цивилизация процесът на художественото възприятие на изкуството има противоречив и до някъде парадоксален характер. Още Гьоте е забелязал, че за да равалнува едно произведение, то трябва да влезе в непосредствен допир с вътрешното „аз” на човека, с неговия жизнен опит и култура, да възбуди в него доверие, чувство на жизненост и достоверност. Но в същото време, когато възприемащият се отнася с доверие към истинността на творбата, той трябва да е в състояние да разбира нейната условност – творбата е познание за действителността, нейно обобщение и претворяване, но не и самата действителност. Тази едновременност на правдивост и на условност в акта на човешкото възприемане на изкуството е следователно колкото парадоксално, толкова и реално условие за нормалното протичане на възприемателния процес.

В този смисъл киното е най-парадоксалният и противоречив вид изкуство, което, както никое друго преди, документира реалния живот чрез възможно най-достоверна фалшификация. Въпросът как зрителя възприема филмовата творба се появява закономерно в дългия процес на превръщане на киното от техническо средство в съществена част от културния живот на човечеството.

Създаването на киното през 20-ти век повлиява силно разитието му. През това столетие се разрушават религиозни, политически и социални вярвания и едновременно с това се извършват някои открития в областта на промишлеността и науката, които съществено променят начина на живот на хората. Като резултат се явяват две противоположни тенденции. От една страна, наличие на масови процеси на производство, индустрия за развлечения, войни, и от друга – абсолютен индивидуализъм, междуличностна отчужденост и човешка изолация. В киното също се наблюдават две полюсни


Други реферати:
Латиноамерикански регион - Бразилия
Счетоводна политика на “БИОМЕДА 2000” ООД
Македония-Охрид и езерото
Отчитане придобиването на материалите, продукцията и стоките, Рекламации
Отчитане на работната заплата


Изтегли рефератаОтчитане на работната заплата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия