Психология на личността

17

ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТА

Тема 1 Множествени представи за предметната принадлежност на явлението и понятието за личност


Явлението и понятието „личност” се използва от множество науки по силата на много обстоятелства.Всяка наука има претенции(аспирации),че явлението личност е неин предмет.За пръв път около 18.000 думи има които описват „личност” и около 60 понятия.Понякога е трудно да разберем кое разбиране за личноста към каква наука принадлежи.Всъщност на кои науки аспирациите са най-големи:

 1. Психология/социална психология/

 2. Социология

 3. Етика

 4. Антропология

 5. Културология

 6. Философия

Има и идеи да се обособи една наука за личноста,която съвременните речници третират като „персонология”.Много области на човешката култура като изкуството,театъра,киното,литературата,фолклора някак си скрито/имплицитно/ без да имат аспирации изследват анатомията на човешката личност.Определени представи и идеи за личноста вън от науките са натрупани в рамките на здравия разум,наежедневната психология и понякога дори специалисти,работят с представи за личноста взети от житейската психология.Има въпроси „чия точно собственост е явлението личност?”:

Социолозите мислят,че личноста следва да се изучава главно от социологията.Според нея човекът е съвкупност от обществени отношения.Социологията разглежда човека в аспекта на социално същество,като представител на определена социална група,класа или съсловие.В социологията личноста!не се разглежда като индивидуалност!,тук тя е „обезличена” и деиндивидуализирана личност.Разглеждат човека като „пазарна личност’.

В самата психология стои въпросът: Какво изучава общата психология? и Какво от личноста изучава социалната психология?

В социалната психология става дума за промяна и същност на индивидуалната психика,в резултат на взаимодействието на човека с други хора или групи,а социалната психика е фундаменталния факт,това е тази проява,тази психична реакция,която е продиктувана от взаимодействието с другите хора.

В тесен общопсихологически план няма по-голям хаос в разбирането на някои понятия,както в разбирането на понятието „личност”.То е разпънато не само от различните науки да го присвоят,но и от различните школи и течения вътре в психологията,които вместо по взаимно разбиране,вече в 21 век взаимно не се признават една друга.Защо в психологията липсва общоприета и споделена гледна точка относно понятието за личност:

 1. Дължи се на това,че явлението личност е доста сложно по природа,доста системно организирано и дълбоко свързано с външния свят.Сложноста идва от факта,че няма личност без съзнание и самосъзнание.

 2. Типично-методологическа причина.Въпросът е „Каквотрябва да включи в своята структура личноста?”-биологично или социално-културно образование е личноста?Цялата работа е в това,че хората се раждат човеци,но не се раждат личности:например:бебето не е личност,защото няма самосъзнание,т.е. не знае кой е!

 3. Сериони затруднения идват от неуточнения категориален апарат.В научната литература няма ясно разграничения между понятията:човек,индивид,индивидуалност,субект и личност.

 4. Наличието на множество гледни точки в самата психология.Накратко всяка теория формулира свои разбирания за личност.

 5. Експанзията на другите науки да обсебят понятието за личност и да го превърнат в предмет на своята наука.Ясно е,че общата психология следва да открие и защити своята стартова база в търсенето на научно понятие за личност.Психологията няма амбиции да прави общонаучна теория за личноста.Тема 2 Предмет на психологията на личноста


За да има наука познанието трябжа да отгожори на 4 условия:

 1. Обект и предмет-реалност,която науката изучава.

 2. Методи за изследване на предмета

 3. Задачи

 4. Наличен или развит категориален апарат-термини и понятия,които описват изучавания предмет

Хората се различават,но си и приличат.Какво е това общо свойство?Какви белези ни правят,както различни така и приличащи си?

Явлението и понятието личност,както някога така и сега продължава да измъчва психологията.Според някои изследователи основната цел на психологията на личноста е да обясни защо хората се държат така а не иначе.Апелират изучаването на поведението,на постъпките и проявите.Въпросът е:разумно ли е,научно издържано ли е,да сведем и да обявим за предмет на психологията поведението.

 • Поведението е активноста на живия организъм,реализирана чрез двигателния анализатор.То е нежо наблюдаемо.


 • Други реферати:
  Познание, истина, вяра
  Агресията
  Емоциите и чувствата
  Любов и обич
  Четенето е утеха


  Изтегли реферата  Четенето е утеха - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия