Пунктуация при цитиране

  • Когато цитатът е мото или лозунг, той не се огражда в кавички.

Например: Радка на порти стоеше,

Отдолу иде Мустафа...

Народна песен

(Мото на разказа „Шибил” от Й. Йовков)

!!!Особеност: Но ако мотото включва пряка реч, то тя се огражда в кавички!2. На лирическо произведение:

  • Когато се цитира един стих или строфа, цитатът не се огражда в кавички, пише се двоеточие в края на съждението и се отделя на нов ред.

Например: Като цяло творецът рисува една призрачна картина, служейки си с персонификация:

Глъхнат сградите, зловещо гледа всяка

с жълти стъклени очи,

оскрежената топола – призрак сякаш –

в сивата мъгла стърчи.


!!!Особеност: Но ако в стихотворението има стих, който е в кавички, то те се запазват!

Например: Ботевият лирически герой представя образа и на социалния потисник:

или тоз, що толкоз годин ти пее:

Търпи, и ще си спасиш душата?!”


  • При цитиране на кратки изрази или отделни думи не се пише двоеточие и не се отделя на нов ред, но цитатът се огражда в кавички (може да се отдели графично и с тире).

Например:

  • Епитетите „черна”, „пуст”, „мрачен” и съществителните „гробница” и „вечер” характеризират света на страдащите хора в този град.

  • Поетът прави и предметна характеристика на семейния дом – „завесата мръсна, продрана” – подчертавайки бедността, в която живеят тези хора.


  • Цитираните стихове или строфа могат да не се обособяват на нов ред! При този тип цитиране: цитатът се разграничава от разсъжденията чрез кавички, пред цитата се поставя двоеточие, а отделните стихове графично се отделят чрез наклонена черта.

Например: Като цяло творецът рисува една призрачна картина, служейки си с персонификация:Глъхнат сградите, зловещо гледа всяка/ с жълти стъклени очи (...)”, за да опише града като символ на злото.2Други реферати:
Регионална инфраструктура
Структура на публичната администрация
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ С КОРУПЦИЯТА ЧРЕЗ СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ В ИКОНОМИКИТЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Принципи за вземане на решения от органите на държавната администрация при управление на извънредни ситуации
Структура и взаимодействие на общинските институции


Изтегли рефератаСтруктура и взаимодействие на общинските институции - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия