Работа с CorelDraw


CORELDRAW

Препоръки за работа в AutoCAD, с оглед улесняване на работата в Corel Draw.

  • да се работи в мм

  • всички обекти да са добре групирани по слоеве според вида им

  • слоевете да са подходящо именовани

  • да се чертае с polyline, а не с line

  • да не се задава специален тип на линия (ще се зададе по-късно в Corel Draw)

  • да не се правят запълвания на обектите (също по-късно в Corel Draw)

  • всички надписи е добре да се направят в Corel Draw

  • преди файла да се импортне в Corel Draw е добре да се изтрият излишните слоеве (ако има такива), а не да се скрият.


Описание за работа с Corel Draw

Corel Draw е широко разпространена графична програма, която намира приложение в картографията. Изучаването и не е трудно, тъй като тя напомня на други графични програми. Удобна е за оформяне на графични изображения и подготовката им за печат. Последната версия на програмата дава възможност за изключително коректна обмяна на данни с AutoCAD.Работно поле

File New

Определяме работното поле да бъде А3 или А4 (по-късно ще бъде променено според размера на графиката).


Object Manager

Освен полето с графиката, в Corel Draw имаме поглед върху отделните обекти и в полето на Object Manager. Object Manager се изкарва от Tools - Object Manager.


Import

Corel Draw версия 12 дава възможност за Import на .dwg файлове, запазвайки (в повечето случаи) характеристиките на обектите.

File Import селектирате *.dwg файла

Задавате 1 unit да отговаря на 1mm


Други реферати:
Въведение в икономическата теория
Видове памет
Видове темперамент
Виновният човек и тревожният човек
Вниманието


Изтегли рефератаВниманието - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия