Работа с CorelDraw

Урок №1


Работна среда в CorelDraw


 1. Информация за програмата.

Мощен пакет от програми за графичен дизайн. Енциклопедична програма за векторна графика. CorelDraw създава и обработва векторни цифрови изображения, съставени от векторни линии.


 1. Стартиране на CorelDraw.

Програмата се стартира по познатия ни вече начин за стартиране на всички други програми т.е. StartProgramsCorelDraw.

Отваря се началният прозорец на програмата, Welcome to CorelDraw. Този прозорец съдържа 6 опции за започване на работа. За да започнете от самото начало създаването на изображение, щракнете върху иконата

New Graphic (нова графика). 1. Разглеждане работния екран на CorelDraw.

Полето за рисуване е цялата светла област средата на работния екран, заобиколена от лентите с инструменти. В полето за рисуване се намира и правоъгълна рамка със сянка отдясно. Когато ще отпечатвате изображение, ще се отпечата само тази част, която се намира вътре в страницата за рисуване.


 • Компоненти на работния екран

 1. Заглавна лента (Title bar)

 2. Лента с менюта (Menu bar)

 3. Стандартна лента (Standard toolbar)

 4. Лента на свойствата (Property bar)

 5. Размерна линия (Rulers bar)

 6. Навигатор на страниците (Navigator)

 7. Лента за състояние (Status bar)

 8. Етикет на страниците (Page tab)

 9. Кутия с инструменти (Toolbox)– в ляво на работния екран

 10. Страница за рисуване (Drawing Page)

 11. Поле за рисуване (Drawing window)


Други реферати:
MS Excel
MS Excel-задача
MS Word 2003
OSI модел-стандарти при мрежите
PCI Express


Изтегли рефератаPCI Express - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия