Работа с таблици

3.25

След завършване на урока, ще можете да:

  • Променяте формата на таблица.

  • Сортирате записи в таблица.

  • Намирате записи в таблица.

  • Прилагате филтри към таблици.

  • Установявате връзки между таблици.

  • Създавате подлист с данни.

  • Импортирате записи от външен източник.

Microsoft® Access предоставя много начини за промяна на въведената информация – формат, свойства, организация и натрупана информация във вашите таблици на базата от данни. С повишаване ефективността на таблиците, нараства и ефективността на базата данни.

За да намалите грешките при въвеждане на информацията, можете да зададете на отделни полета в таблици да приемат само определени типове данни или специфични формати на данни. Например можете да настроите едно поле да е от тип Date, за да приема само шест цифри и Access автоматично ще вмъкне подходящи разделители между тези числа, така че полето ще се визуализира в следния формат 10/27/99. Допълнително можете да намалите времето, използвано за въвеждане на информация, чрез вмъкване на информация от други таблици или електронни документи в Access.

След като въведете информацията в таблицата, можете да промените организацията на данните, като ги сортирате по числов и азбучен ред. Например можете да организирате таблица за наетите служители, която съдържа информация за дата на назначаване, заплата или длъжност. Ако искате да виждате само част от информацията в таблица, можете да използвате филтър, за да ограничите данните, които се появяват, чрез дефиниране по какъв критерий искате да виждате данните, например само записите за наетите служители, които печелят над 30 000.00 лв. или които са били наети след 1 януари.

Когато има много таблици в базата данни, може да откриете, че употребявате много време, прескачайки назад и напред между таблиците. Можете да си спестите време чрез изграждане на връзки между таблици, които съдържат подобни полета и да създадете подтаблици (subdatasheets), които показват данните от една таблица в друга.


Други реферати:
Информатика-Георграфия на населението и селащата в България
Информатика-Годишен отчет на търговска верига за електротехника и оборудване Техномаркет
Информатика-Голф игрище в Правец
Информатика-Доставки
Информатика-Институционални форми на организация на бизнеса


Изтегли рефератаИнформатика-Институционални форми на организация на бизнеса - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия