Работа с Toolbook

РАБОТА С TOOLBOOK


Авторската система ToolBook предоставя на потребителите единна среда, обединяваща възможностите на мултимедията, технологията хипертекст и Графичен потребителски интерфейс (GUI) и позволява разработването на приложения в широк диапазон области на човешкото знание.

ToolBook e обектно-ориентирана авторска система с изключително богат набор разнообразни и мощни средства за разработка на мултимедийни приложения. Достъпът до тези средства е възможен чрез графичен потребителски интерфейс, аналогичен във функционално отношение на интерфейса на Windows, както и чрез обектно-ориентиран език за програмиране OpenScript.

Апаратна и програмна среда за работа с ToolBook

Минималната необходима апаратна и програмна конфигурация за работа с ToolBook включва:

 • персонален компютър IBM PC с процесор 80386 или по-висок;

 • фиксиран диск с не по-малко от 8 МБ свободна памет (в някои случаи може да се наложи освобождаването на 24 МБ);

 • оперативна памет - най-малко 8 МБ;

 • графична карта (VGA, Super VGA, или друга Windows-съвместима карта);

 • мишка;

 • операционна система - всички версии на Windows.

Във връзка с добавянето на мултимедийни елементи в разработваните с ToolBook приложения, към апаратната и програмна конфигурация се поставят и следните допълнителни изисквания:

 • Media Control Interface (MCI)-съвместима звукова карта за изпълнение на wave audio или Musical Instrument Digital Interface (MIDI-файлове);

 • високоговорители или слушалки за възпроизвеждане на звукови файлове;

 • CD-ROM устройство и съответен MCI -съвместим драйвер за него;

 • MCI-съвместим video playback драйвер за възпроизвеждане на цифрови видео файлове;

 • видеодисково устройство и драйвер за него, карта за наслагване на видео върху компютър (video overlay card and device driver);

 • VCR and VCR-драйвер, and карта за наслагване на видео върху компютър.


Други реферати:
Пазарноикономическия модел-проявление на либерализацията на стопанството
Основни трудови стандарти
Основи на управлението
Пазар на труда и работна заплата
Проектиране на труда в организацията


Изтегли рефератаПроектиране на труда в организацията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия