Радиоактивност

Радиоактивност

Определение:

Спонтанното разпадане на нестабилни атомни ядра се нарича радиоактивност. При радиоактивното разпадане се излъчват три вида лъчи - алфа, бета и гама.

     Алфа лъчите представляват поток от хелиеви ядра, бета лъчите са снопове електрони, а гама лъчите представляват електромагнитни вълни с голяма честота.

     Тези лъчения са невидими за човешкото око, но могат да се разделят и регистрират по определен начин. Например със следващата опитна постановка:

Тук е показано едно радиоактивно вещество, излъчващо и трите вида лъчение (например радий, Ra). То е поставено на дъното на оловен контейнер, поглъщащ радиоактивните лъчи, така че те могат да се разпространяват само в едно направление - към магнита. В магнитното поле снопът се разделя на три части: две от тях се отклоняват в противоположни посоки, а третата не променя посоката си. От тук могат да се направят изводите, че снопът, който не се отклонява е електронеутрален (гама лъчи). Наляво се отклоняват частиците с отрицателен заряд (бета лъчи), а надясно - тези с положителен заряд (алфа частици).

 Този феномен е открит през 1896 година от  френския физик Антон Хенри Бекерел след като той наблюдава как урана почернява фотографска плака, разделена от него със стъкло или хартия. Той също така открива, че радиоактивните лъчения имат електрически заряд. През 1898 Мария Кюри и Пиер Кюри откриват чрез серия от тестове два нови радиоактивни елемента - полоний и радий. Мария Кюри открива също, че тория е радиоактивен и актиния е открит през 1899 от Андре Луис Деберне.

Скоро радиоактивността е призната за най-силния от всички познати енергетични процеси. Установено е от семейство Кюри, че при разпадането на 1 грам радий се отдават 420 джаула енергия за 1 час. Този процес продължава час след час, година след година, докато в същото време 1 грам въглища може да отдаде при пълното си изгаряне само 33 600 джаула.

Алфа лъчите проникват само няколко хилядни от сантиметъра в алуминиево фолио и трудно проникват през лист хартия. Бета частиците са около сто пъти по-проникващи. Те могат да изминат до няколко милиметра в алуминий, а за защита от гама лъчите, които са подобни на рентгеновите лъчи, е необходима оловна преграда с дебелина няколко сантиметра.


Други реферати:
Да се завърнеш от Димчо Дебелянов
Възвишеното и трагичното в Похвално слово за Евтимий Търновски
Атанас Далчев-Прозорец-Светът-реалност или измислица в стихотворението
Разни хора, разни идеали от Алеко Константинов
Вечната и свята жена в стихосбирката Вечната и святата


Изтегли рефератаВечната и свята жена в стихосбирката Вечната и святата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия