Ралица - Славейков


Проблемът за силната воля и несломения човешки дух, отразен в поемата “Ралица”


Ралица” е публикувана за пръв път в сп.”Мисъл” през 1903г. В нея чрез модерна художествена обработка на традиционни образи и сюжети се внушава кодекс от нравствени и културни идеали. С тази творба авторът става продължител на линията, начертана от неговия баща /Петко Славейков/ в “Изворът на белоногата” . Това е линия от национални и общочовешки проблеми, разкрити с фолклорни образи и мотиви и обединени от притежаваната силна воля и несломен човешки дух.


Moдерното” и новото при образа на Ралица е в индивидуалистично-хуманистичната трактовка на човешката проблематика.Пенчо Славейков утвърждава силната воля, с която неговата героиня отстоява истински стойностното в живота и правото си на личен избор в любовта.


Физическата и нравствената характеристика на героинята градят хармоничност. Външната красота /”Като оназ вечерница в небето,/ една бе в село Ралица девойка”/ е в съответствие с нравствения облик. Фолклорните сравнения, образност и естетика /”Той беше строен явор столоват,/тя тънка, вита, кършена лоза”/ са следствие от интереса на автора към народното творчество, който се засилва след престоя му в Лайпциг през 1892г, когато се запознава с творчеството и идеите на немските романтици /Гьоте, Хайне/. Но етноцентричния патос в тази фолклорна поема е надхвърлен и психологизмът в нея утвърждава индивидуални, а не родови ценности. Не ценностите на “родното”, а на “личното”, “на своята воля” са висшите ценности в поемата. Отстояването на правото на личен избор в любовта / “Сърцето силом се не зема./ Не е то пита, то се не ломи”/ не е обвързано с материални блага /”сиромах е Иво”/.Богатият и охолен живот е отхвърлен от героинята в името на нравствеността, любовта и духовната чистота.С поставянето на нравствеността над материалните блага и със силната


Други реферати:
Макроикономика въпроси 11 и 15
Макроикономика–Данъци
Моделът на съвкупно предлагане и съвкупно търсене
Основни индикатори на равнището на производството. БВП и БНП
Пазар и пазарно равновесие


Изтегли рефератаПазар и пазарно равновесие - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия