Разпознаване на деца, жертви на домашно насилие и работа с тях


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА


РЕФЕРАТ


ДИСЦИПЛИНА: НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА В СЕМЕЙСТВОТОТЕМА: РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ И РАБОТА С ТЯХ
Изготвил: Преподавател: доц. Нина Белова

Магистърска програма “Педагогика на ас. Дора Михайлова

девиантното поведение”, задочно


Други реферати:
Маркетингови проучвания-Програма
Маркетингова информационна система на банка Х
Маркетингово проучване за създаване на фризьорски салон
Лидерство. Същност. принципи. Лидерски стилове
Проект за разгръщане дейността на съществуваща фирма


Изтегли рефератаПроект за разгръщане дейността на съществуваща фирма - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия