Разпределение на електрическата енергия за напрежение 20 kV

ИЗПИТЕН БИЛЕТ №12


Тема: Разпределение на електрическата енергия за напрежение 20 kV  1. Описва предназначението, изискванията и класификацията на кабелните електрически мрежи.

Електрическите мрежи обикновено се класифицират по следните показатели: вид на тока, номинално напрежение, онсновно предназначение, вид на конфигурацията им, конструктивно изпълнение.

Кабелните електрически мрежи се изпълняват с кабели, а кабелните електропроводи намират приложение в градските разпределителни мрежи за ниско и средно напрежение и в промишлените предприятия. С кабели се изграждат електроразпределителните мрежи ниско, високо и средно напрежение в населените места с многоетажно строителство, на промишлените предприятия, летища, пристанища и др. Кабелните мрежи са по-скъпи от въздушните. Те трябва да се изграждат тогава, когато това е единственото възможно техническо решение. Основните конструктивни елементи на кабелите са: тоководещи жила електрическа изолация, херметична обвивка и защитни покривки срещу химична корозия и механични въздействия.

В зависимост от броя на тоководещите жила силовите кабели са едножилни, двужилни, трижилни и четирижилни. Тяхната област на приложение е:

- едножилните - в трифазните мрежи за напрежение, по-високо от 35 kV;

- двужилните - предимно в мрежите за постоянен ток и еднофазните линии;

- трижилните - в трифазните мрежи за напрежение до 35 kV;


Други реферати:
Избор на фирма за охрана.
Израел - Палестина 1947
Инвестиране на определена сума пари в дадена фирма
Иновационен проект
Казус Рокуел


Изтегли рефератаКазус Рокуел - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия