Разработена нова анимационна програма

ВЪВЕДЕНИЕЕтимологическата справка показва, че думата анимация е от латински произход: anima (lat) - дума, живот; animatio (lat) - оживяване, съживяване. Преминала от латинския в редица европейски езици, „анимация” и нейните производни думи днес се тълкуват в тях с няколко значения: насърчавам, поощрявам, подтиквам, подбуждам, увличам към нещо, вдъхновявам някого, вдъхвам живот някому и т.н.

Анимацията, като дейност възниква през 70те години, когато хората занимаващи се в туристическия бранш осъзнават, че техните клиенти имат нужда не само от транспорт, храна и нощувка, а и от развлечения, като различни видове програми, игри, организирани и индивидуални екскурзии, които днес в 21 век, са всъщност основните услуги, които предлагат всички туристически институции и, от които печели съвременния туризъм. Анимацията насърчава туристите да прекарват активно своята почивка. Тя представлява един самостоятелен туристически продукт, който има за цел да задоволи потребностите на хората, като например общуването с нови хора, творческа и спортна изява, запознаване с културата и обичаите на други народи, посещаването и вдъхването на живот в някои исторически дестинации и др.

Анимацията е сектор в услугите, който е наложен в световните дестинации, което определя и необходимостта за бързото й развитие и в България, за да се оформи конкурентен туристически продукт. Очевидно е, че потребностите на туристите се завишават и наличието на добра леглова база и заведения за хранене в един комплекс са недостатъчни за привличането на платежоспособни клиенти. Длъжни сме да предложим разнообразие от алтернативни услуги, които да изградят един цялостен и съвременен образ на българския туризъм. Тук възниква и въпросът дали привличането на по платежоспособни клиенти може да стане чрез нови атрактивни анимационни програми, а не чрез безгранично строителство, т.е да се обърне внимание не на количеството, а на качеството.

Анимацията не е първична изява на отделна личност, тя е предварително планирана, организирана и тренирана. За осъществяването й са необходими перфектно обучени на дисциплина и отговорност кадри, материално- техническа база, специални съоръжения, костюми и разбира се финансовата възможност.

Анимацията е един основен продукт, които включва в себе си различни видове туристически услуги, като се започне от посрещането на туристите от летището, настаняването им в хотела, където в повечето случаи се провежда информационен коктейл, с цел да бъдат запознати туристите с програмата, която ги очаква по време на тяхната почивка, обикновено се разиграва томбола, и можем да стигнем чак до тяхното изпращане на летището.

Анимационният продукт, трябва да бъде обмислен много добре, да бъдат извлечени и аргументирани всички положителни причини, поради които този


Други реферати:
Международни отношения
Международни спорове (Конфликти)
Международноправен режим на Черно море
Международен бизнес.Международен пазар.Субекти на международния пазар
Лекции по международни валутно-финансови отношения


Изтегли рефератаЛекции по международни валутно-финансови отношения - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия