Разработена нова анимационна програма

ЛИТЕРАТУРАБългарски Етимологически Речник

 • Български съвременен тълковен речник, издателство Елпис

 • Bulgarian_folklore.com

 • www.nationalheritagebg.org

 • Танита Колева- ръководител анимация ВК- „Ривиера”, Златни пясъци- „Туристическа анимация в България”

 • проф. Д-р Сн. Томова- Лекции • 16  Други реферати:
  Реториката като социално влияние
  Процедури и начини за получава на патент в рамките на европейската патентна система
  Съдебната система на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
  Юридическа отговорност
  Правен статут на кмета на общината, района и кметството, мандат, условия за избираемост


  Изтегли реферата  Правен статут на кмета на общината, района и кметството, мандат, условия за избираемост - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия