Разработена нова анимационна програма

продукт да бъде действащ. За да се изготви един успешен анимационен продукт, трябва да сме наясно, към каква група от хора ние го насочваме, какви потребности има тази група, също така трябва и да сме много добре запознати с това какви продукти предлагат нашите конкуренти. Най- просто казано трябва да предложим продукт, който все още не съществува на пазара.

Нуждата от анимация е осезаема, тъй като в нормалното си ежедневие потенциалните клиенти не могат да организират нещо подобно, не могат да си доставят такъв поток от емоции и спомени, за какъвто допринася професионално организираната анимация.

Продуктът, който ще предложа на вниманието Ви се отнася към културната анимация. Този вид анимация включва в себе си две основни думи- култура и изкуство. В българският съвременен тълковен речник е отбелязано, че думата „ култура” се дефинира по 3 начина:

* Съвкупност от духовни и материални ценности, създадени от човечеството през историческото му минало;

* Образованост, знания, възпитание;

* Състояние на обществения, стопанския и духовния живот в една или друга епоха, в една или друга страна.

В същият тълковен речник думата „изкуство” има 3 определения:

* Област от човешката дейност, при която действителността се пресъздава чрез художествени средства ( хората имат нужда от изкуство);

* Един вид човешка дейност за пресъздаване на действителността чрез художествени средства (театрално изкуство, киноизкуство и т.н.);

* Изключително майсторство, владеене на някаква дейност.

Мотивацията ми да създам нов анимационен продукт, които се отнася именно към културната анимация е, че страната ни е посещавана и ще продължава да бъде посещавана от хора с изключително висока култура. Те идват тук не само, за да си починат, а за да научат нещо повече за нашето минало, обичаи и традиции, да разберат и видят ценностите с които се гордеем. България притежава не само славна история, с която се гордее, а и уникални паметници на културата, едни от най- древните археологически разкопки популяризирани по цял свят, интересни музеи, галерии, манастири, църкви, скални феномени и др. И тези места изпълнени от древност с култура и изкуство не се намират само в големите модерни градове, с които се опитваме да се докажем пред света. Повечето от тях са разположени в китни малки градчета, непокътнати някои от тях от комерсиализацията и новото строителство. Продуктът, който съм създала се казва „Разходка в древността”. Той е насочен към всички паметници на културата в България, които са включени в листата на ЮНЕСКО. Участвала съм в множество екскурзии, в рамките на които са се посещавали по един или два обекта от тази листа, но никога дори не съм и чувала, да има определена екскурзия, която да включва в себе си всички паметници на културата.


Други реферати:
Димчо Дебелянов-Спи градът
Анализ на роман
Обесването на Васил Левски
Анализ на трагедия
Градът и човекът в лириката на Смирненски


Изтегли рефератаГрадът и човекът в лириката на Смирненски - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия