Разработена нова анимационна програма

1. КОНЦЕПЦИЯ ЗА АНИМАЦИОННА ПРОГРАМАВ екскурзията „Разходка в древността” се акцентира върху посещаването на всички паметници включени в листата на ЮНЕСКО и други интересни забележителности. Ще представя на вниманието Ви, интересна информация за паметниците на културата, които са и особеностите на дестинациите, които ще посетят туристите.

- Боянската църква- средновековна църква в квартал Бояна в София. Ценни стенописи от 1259 г. с високи художествени качества и неоспорим принос в европейската художествена култура. На северната стена са изобразени ктиторите севастократор Калоян, “братовчед царев, внук на сръбския крал Стефан”, и съпругата му Десислава, а на срещуположната стена – царската двойка Константин Тих Асен и Ирина, внучка на цар Иван II Асен и дъщеря на византийския император Теодор Ласкарие. Предадени са всички подробности в облеклото, в лицата са спазени индивидуалните особености, така че може да се приеме, че това са истински портрети, рисувани вероятно от натура и то във време, когато портретната живопис е била в зачатък. В много от религиозните сцени са изобразени черти от тогавашния народен бит. Стенописите имат не само художествена, но и историческа и документална стойност.

- Ивановски скални църкви- Около 20 броя средновековни църкви, параклиси и килии, разположени в пещери, издълбани в отвесните склонове на долината на река Русенски Лом. Намират се на 20 км южно от Русе, до село Иваново. Комплексът е обитаван през 13 - 17 век от монаси, много от които са били граматици и книжовници. От 13 век са датирани параклисът “Господев дол” и Затрупаната църква. Запазени са средновековни стенописи. В Затрупаната църква има ктиторски портрет, вероятно на цар Иван II Асен. В т.нар. Съборна църква се предполага, че е изобразена първата съпруга на Иван Александър - Теодора, приела монашеското име Теофана. В главната църква на манастирския комплекс "Св. Богородица" има ктиторски портрет на цар Иван Александър, държащ в ръце модела на църквата

- Казанлъшка гробница- Тракийска куполна гробница от края на 4-ти и началото на 3-ти век пр.Хр. Открита е в могила близо до град Казанлък Състои се от предверие, коридор (дромос), куполна гробна камера (толос), изградени от тухли и камък. Известна е със стенописите – най-добре запазените у нас и с най-висока художествена стойност, свързани с тракийското изкуство. В коридора са изписани бойни сцени, в камерата е уникалната сцена на погребалното угощение и символичното изпращане на починалия тракийски владетел, съпроводено от три препускащи колесници.

- Природен парк Пирин- Пирин е планина в Югозападна България, част от Рило-Родопския масив, разположена между долините на Струма и Места. Отделена от планината Рила чрез седловината Предела, от планина Славянка – чрез Парилската седловина. Площ 2585 км2, средна височина 1033 м. Дели се на Северен Пирин – най-висок (връх Вихрен – 2914 м), с алпийски характер, тясно


Други реферати:
Анализ на Търновския надпис на хан Омуртаг
Проблемите на естетическото във философския ирационализъм на Шопенхауер
Анализ на учебник по българска история
Проблемът за времето при Августин
98 години политически отношения между Испания и България


Изтегли реферата98 години политически отношения между Испания и България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия