Разработена нова анимационна програма

заострено било, стръмни склонове (2 върха височина над 2900 м); Среден Пирин (между седловините Тодорова поляна и Попски преслоп) – по-малък и по-нисък (връх Орелук – 2099 м); Южен Пирин – най-нисък (връх Свещник – 1973 м).

- Рилски манастир- Най-големият манастирски комплекс в България. Разположен е на 3 км източно от град Рила в едноименната планина. Основан е през 10 век от св. Иван Рилски или от учениците му. Скоро след това манастирът се превръща в обект на поклонничество и щедри дарения от страна на владетелите. Бурната история на страната е оставила отпечатък и върху манастира. Той неколкократно е разрушаван и възстановяван. Най-старата запазена постройка е каменната кула, изградена през 14 век от феодала Хрельо Драговола. Останалите сгради са от началото на 19 век. Жилищните крила с килиите затварят обширен вътрешен двор, в средата на който, до средновековната Хрельова кула, се издига главната манастирска църква "Света Богородица".

- Свещарската гробница- Тракийска елинистична гробница от първата половина на III век пр. Хр. Намира се в североизточна България, на 2,5 км югозападно от село Свещари, на 42 км североизточно от Разград. Разкрита е през 1982 г. под високата могила - Гинина могила. Състои се от коридор (дромос) и три сводести помещения. Най-богато украсена е централната камера - каменна пластика, релефи и стенописи. Има едикула, оформена като фасада на храм с изобразен конник, който получава златен венец от богиня (хероизация, обожествяване на погребания), следвана от религиозна процесия. По трите стени има висок релеф от 10 кариатиди. Погребалният ритуал, строителната техника, архитектурното оформление и украсата свидетелствуват, че в гробницата е погребан тракийски владетел.

- Национален резерват Сребърна- Биосферен резерват край село Сребърна, на 16 км западно от Силистра. Обхваща езерото Сребърна и територията край него. Основен растителен вид е тръстиката; растат и водни лилии, блатно кокиче, папур. Птичият свят е изключително богат с редки и ценни представители на националния и световния генетичен фонд – водоплаващи птици, къдроглав пеликан, диви гъски, блестящи ибиси, лопатари, чапли, диви патици и др. Тук живеят и видра, ондатра, езерен рак, обикновена костенурка, воден плъх. Към резервата има музей и екологична станция на Българската академия на науките. “Сребърна” е включена в Конвенцията по влажните зони с международно значение и Списъка на ЮНЕСКО за световното природно и културно наследство.

- Мадарски конник- Мадарският конник е най-забележителният паметник в Националния историческо-археологически резерват "МАДАРА". Уникалният скален релеф, изваян върху скалите - образец на средновековното българско изкуство, символизиращ мощта на българската държава от ханския й период и е единствен в Европа. Около фигурата на конника са издълбани надписи. Днес Мадарският конник се явява като символ на България.

- Несебър- Разположен на малък полуостров на Черно море, Несебър е един от най-старите градове в Европа. Основан 3000 години пр.Хр. от траките,


Други реферати:
Същност и функции на човешкия език
Семиотичен анализ на любовна монета
Психолингвистика
Проблемът за прародината на славяните
Социалният диалект като средство за общуване на членове от определени социални групи


Изтегли рефератаСоциалният диалект като средство за общуване на членове от определени социални групи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия