Разработка на бизнес проект

дей”разполага момента с квалифицирани работници ,които са минали на обучение за производството на топени сирена.

Месеци Персонал

Август

Септември

Октомври - юли 2000 год.


Работници Средна заплата Общо заплащане Смени

2 -500 -1000 - 1

4 -500 - 2000 -2

8 -500 -4000- 2


Майстор - технолог Средно заплащане Общо заплащане Общо смени

1 1000 1000 1

2 1000 2000 2

2 2000 4 000 2


Общо персонал Общо разходи за заплати ДОД - 37 % ПКБ - 3,6 %

442лв

884лв


1768лв


Общо разходи за труд

2442лв

4884лв

9768лв


Контрол

Контролът върху производството на топеното сирене ще бъде упражняван от отдела по контрол на фирмата. Това е лаборатория, в която се проверява качеството на млякото и готовата суровина. Следи се дали се спазват изискванията по БДС. Както имаме въведени ДПП . HACCP И ISOO:9001Управление

Фирма “Май дей” e акционерно дружество най-голям брой акции са притежание на Маргарита Христова 51% “ Italian milk” притежават 40% от акциите,останалата част от


Други реферати:
Туристически пазари-същност и съдържание
Съвременна система за плаващи валутни курсове
Същност и основни направления в инвестирането
Теория на системите
Съдържание и механизъм на пазарната заетост на ЧР


Изтегли рефератаСъдържание и механизъм на пазарната заетост на ЧР - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия