Разработване на електронна таблица, изчисляваща месечното заплащане в звено от предприятие

Разработване на електронна таблица изчисляваща заплащането в звено от предприятие за месец февруари1. Отваряне и форматиране на нова работна таблица:

1.1. Избира се менюто File -> New -> Blank workbook

По подразбиране се отваря нова празна работна книга с 3 работни листа озаглавени съответно Sheet1, Sheet2 и Sheet3.

1.2. Избира се менюто File -> Page Setup -> Landscape

По подразбиране разположението на работният лист е вертикално.

1.3. Маркират се всички клетки по продължение на реда, в които ще

бъде въведена антетката на разработваната таблица и се избира менюто Format -> Cells. От появилият се диалогов прозорец се избира подменюто Alignment -> Wrap text. По този начин се разрешава преместването на въведената информация на няколко реда в рамките на една клетка.2. Въвеждане на данни в таблицата

2.1. В антетката на таблицата от А1 до АN въвеждаме както следва:

ИМЕ

Длъжност

Работни часове за ден 1

Работни часове за ден 2

........

Работни часове за ден 28Общо изработени часове на месец

Задължителна норма за месеца

Изработени часове извън нормата

Общо заплащане за месеца


Длъжност

Фиксирана месечна заплата

Заплащане за един извън-работен час

2.2. Маркира се текста във въведените клетки, удебелява се

посредством клик върху бутончето (Bold) и се подравнява в центъра посредством клик върху бутончето (Center).

Маркират се колонките една след друга и се изпълнява

командата Format -> Cells както следва:

  • А1- А15 - в менюто Number се избира тип на данните Number (Decimal

Places – 0);


Други реферати:
Подробен модел на Чен (enhanced ER model)
Пищов по ТИЗ
Пищов по ТИЗ
Пищови по ККС
Пищови по машинни елементи


Изтегли рефератаПищови по машинни елементи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия