Разработване на маркетингов план на Девин АД


Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

Стопански факултетпо Управление на маркетинга


на тема: „Разработване на маркетингов план на „Девин”АД”Други реферати:
Статистически техники за оценка на капиталовите инвестиции
Теоретико-приложни аспекти на пазара на ценни книжа
ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА БЕЗРИСКОВИТЕ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ С ФИКСИРАН ДОХОД
Приходна система на публичните финанси
Самофинансиране чрез печалбата на предприятието


Изтегли рефератаСамофинансиране чрез печалбата на предприятието - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия