Разработване на потребителска форма

Разработване на потребителска форма

1. Създаване на контроли

Когато се започва създаване на форма от празна форма или когато е ползван Wizard за създаване на форма е нужно да се добавят нови контроли към нея. По този начин става възможно визуализирането на допълнителни данни от формата, като същевременно се улеснява потребителят при използването й.

Свързан, несвързан и изчисляем контрол (Bound, Unbound, and Calculated Controls)

Свързан контрол е контрол, който ползва данни от поле на таблица или запитване. Такъв контрол се ползва за извеждане, въвеждане и актуализиране на стойности от полета на базата от данни. Данните могат да бъдат текст, дати, числа, Yes/No стойности, картинки и графики. Text box е най-често използвания свързан контрол.

Несвързания контрол е контрол, който няма източник на данни (поле от базата от данни или израз). Такъв контрол се използва за извеждане на статична информация (надписи към формата), линии, правоъгълници и картинки.

Изчисляем контрол е контрол, който получава данни на базата на изчисляване на стойност. Трябва да се укаже изразът, чрез койно се изчислява резултатната стойност и източника на първичните данни, които ще се обработват от израза. Изразът може да ползва данни от полета на таблица или запитване или от самите контроли на формата.

Създаване на свързан Text box контрол

За създаване на Text box контрол, трябва да се отвори списъка field list на формата посредством изпълнението на View | Field List. След това от появилият се списък се избира едно поле (или няколко) което се провлачва до нужното място във формата.

Създаване на други контроли посредством Toolbox

 

Ако трябва да се създаде контрол, трябва да се ползва Toolbox


Други реферати:
Теми, идеи и символи в Проглас към евангелието
Словото като спасение (Проглас към евангелието)
Пътят към светостта на Кирил-посвещение на духовното спасение на хората
Пространно житие на Кирил
Пространно житие на Кирил


Изтегли рефератаПространно житие на Кирил - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия