Развити теми по компютърна графика

КОНСПЕКТ

по

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА


за специалност Информатика IV курс – редовно обучение

за учебната 2005 / 2006 год.1. Компютърна графика. Основни понятия. Характеристика. Видове компютърни графики. Приложение.

2. Системи за компютърна графика. Определение. Обща схема.

3. Параметричен модел на графична система. Модули на модела.

4. Детайлизиран модел на графична система. Принципи на преносимостта.

5. Програмно осигуряване на компютърната графика. Графични стандарти. Графични формати.

6. Изходни графични устройства. Векторни и растерни графични устройства.

7. Дисплейни системи. Векторни и растерни подсистеми.

8. Устройства с твърди носители на информация. Принтери и плотери.

9. Входни графични устройства. Дигитайзари. Скенери. Сензорни устройства. Интерактивни (диалогови) средства и системи.

10. Двумерни графични системи. Базисни групи. Графичен изход на графичните системи. Точка. Линия. Полилиния. Символи.

11. Растеризация на отсечка. Алгоритъм на Брезенхам.

12. Маркери. Полимаркери. Описание на маркерите.

13. Запълнена област. Алгоритъм за запълване на многоъгълник.

14. Координатни системи. Координатни трансформации.

15. Изрязване. Изрязване на точка и отсечка.

16. Изрязване. Изрязване на текст и многоъгълник.

17. Сегменти. Сегментна организация.

18. Сегментни трансформации. Транслация. Мащабиране. Ротация.

19. Графичен вход на графичната система. Логически входни устройства. Класове логически входни устройства.

20. Реализация на логически входни устройства. Въвеждане на позиции, текст, числа.

21. Тримерна графична система. Основни обработки. Процес на построяване на тримерни изображения.

22. Геометрични модели. Определения. Геометрични елементи. Двумерно моделиране. Тримерно моделиране.


доц. д-р П. Милев.................................


Други реферати:
Публична администрация
Публична администрация
Регионално управление - понятиен апарат
Система за финансово управление и контрол
Съвременни политически системи Гражданската нация


Изтегли рефератаСъвременни политически системи Гражданската нация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия