Развитие на концепцията за устойчиво развитие и нейното приложение в България

[Екология - лекция]

October 17, 2008


Развитие на концепцията за устойчиво развитие и нейното приложение в България  1. Същностна база на устойчиво развитие

Заражда се в началото на 80-те години,но корени може да се търсят още в прединдустриалната епохаА) Устойчивото развитие е развитие,което удовлетворява нуждите на настоящето поколение,без да подлагат на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди. Централната идея е съобразяване задоволяването на човешките потребности с ограничените природни ресурси, както и равнопоставеността между сегашното и бъдещите поколения.

Б) Устойчивото развитие е процес на промяна,в който експлоатацията на ресурсите, насоките на инвестициите, ориентацията на технологичното развитие и институционалната промяна са във взаимна хармония и подобряват както сегашния, така и бъдещия потенциал за задоволяване на човешките потребности

В) Устойчиво е развитието, при което се осигуряват основни екологични,социални и икономически услуги за всички членове на общността , без да се застрашава жизнеността на естествените, изградените и социалните системи  1. Същностни белези на устойчивото развитие:

А) цялостен комплекстен поглед върху проблемите

Б) дългосрочно ориентиран стратегически подход към бъдещето

В) постигане на баланс между икономическите ,социалните и екологичните измерения; разнопоставеност на целите в трите области и интегриране на съответните политики.

Г) постигане на ресурсно-съхраняващ управляван растеж

Д) минимално използване на невъзобновимитеми ресурси

Е) съобразяване с носещата способност на средата


Други реферати:
Горене и горива
Катедралата Св. София в Охрид, Македония
Газова хроматография
За химичния елемент уран
Кирил и Методий


Изтегли рефератаКирил и Методий - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия