Развитие на теорията на управлението

ТЕМА 2

Развитие на теорията на управлението”


1.Исторически етапи в развитието на теорията на управлението

Управленската практика е толкова стара, колкото и организацията. Има много веществени доказателства за съществуването на управленската практика още от преди 3 хил.години. Открити са доказателства за наличие на организации в доисторическа общества. Но макар организациите да са стари колкото света, до началото на 20 век едва ли някой се е замислял как те да бъдат управлявани системно. До края на миналия век хората са се интересували единствено от това как организацията да заработи повече пари, как да се сдобият с повече политическа власт, но не и как да ги управляват по-ефективно. Книгата на Фр. Рейлър “Принципи на научното управление” (1911г.), предизвиква истински интерес към управлението. Появата й се счита за начало на признанието, че една организация може да се управлява системно и ефективно за достигането на нейните цели.

Основна сила, която е подтикнала специалистите да проявят по-голям интерес към управлението е промишлената революция. Тя е започнала първоначално в Англия. Но идеята, че управлението може да има съществен принос за развитието и успеха на една организация се е зародила за първи път в Америка – най-големия и единен пазар в света в края на 19 век.

През първата половина на 20 век са се появили следните управленски школи:

  • школа на научното управление

  • административна (класическа) школа

  • школа на човешките отношения

  • поведенческа школа

  • школа на количествените методи


Други реферати:
Технологичен процес на производство на цимент
Слънчев колектор - Габрово, ту, фак. машиностроене и уредостроене, спец. хидравлична и пневматична техника, бакалавър
Влияние на Световната Финансова Криза върху строителния сектор
Операта в Сидни (на английски)
Възрожденската архитектурна естетика


Изтегли рефератаВъзрожденската архитектурна естетика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия