Развитие на устройството на образователната система в България

Технически университет - Габрово

Катедра “Компютърни системи и технологии”

Учебна дисциплина ”Информационни системи”

Тема:Проектиране на информационни изчислителни системиПроектиране на информационни изчислителни системи


Съвременният научно - технически прогрес се характеризира с безпрецедентно увеличаване на обема на използваната информация и с необходимостта тази информация да бъде обработвана бързо, надеждно и точно.

Разработването на големи системи за обработка и съхраняване на данни, както и регламентирането на достъпа до тях довежда до проектирането и използването на информационно изцислителни системи удовлетворяващи новите изсквания свързани със стремежа за достъп до информация.

Компютрите навлизат широко в живота на съвременния човек, дори стават неразривна част от неговото ежедневие. Все повече фирми осъзнават необходимостта и ползата от изграждането на автоматизирани информационно изцислителни системи за просперитета на своята дейност.


Ние живеем в свят пълен със системи. Повечето от тях могат да бъдат представени, като множество от взаимно свързани елементи, които си взаимодействат помежду си, но взети заедно формират едно цяло, така че:

  • множеството има някаква определена цел

  • промяната в някой елемент води до промяна в друг елемент


Системата е множество от взаимно свързани елементи – динамично зависими помежду си, като процесите и промените, които се извършват обслужват една обща цел.

Входовете и изходите на една система са свързани с други системи. Всичко, което взаимодейства с дадена система, макар и извън нейните граници , може да бъде определено, като нейна обкръжаваща седа.( Фиг. 1 )


Други реферати:
Алтернативни видове туризъм
Анимация в туризма
Един ден на Гай Юлий Цезар – Завладяването на Галия
Възникване и съвременни тенденции на хотелиерството
Екскурзоводство


Изтегли рефератаЕкскурзоводство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия