Реч за достойнството на човека

„Реч за достойнството на човека”

Джовани Пико делла Мирандола

анализ – 101/102 стр.


Бог е един и той е съвършен. Той е абсолютен творец, той е всемогъщ, вечен и благ. Бог твори от нищото. Той няма за свой инструменти светкавици, ураганни ветрове, нито стихии, чиято енергия да използва. Бог твори с чудо. Той е създател и на човека, следователно човек също е едно чудо и част от Божието съвършенство е предадено и на човек. Човек е „образ и подобие” на Бог, а не просто една твар сред всички останали. В християнската общност човек е личност и по този начин той успява да отрази божествената същност. Бог е всезнаещ. Той е създал света, той държи света и той казва истината за света. За твореца Бог светът като минало, настояще и бъдеще е прозрачен.

Джовани Пико делла Мирандола е италиански философ, в своето произведение „Реч за достойнството на човека” той разглежда човека като едно от чудесата сътворени от Бог, той приема човек за едно достойно за удивление същество. Според него всяко едно сътворено от Бог същество има фиксиран от него облик, като единствено на човека Бог дава свобода, свобода той сам да е „ваятел” на своя лик. Човек не се ражда светец, но може да живее свято, по подобие на Бог и да бъде признат за светец.

Човек сам решава до колко да е „подобие” на Бог, той може да живее със Словото, да открие Светия Дух в себе си и да покаже как плътта може да стане достойна да носи и духовното в себе си. Човек може да изгради живота си, съществуването си по примера на херувимите. Тези ангели, които съв своите огнени мечове са пазели дървото на живота след изгонването на Адам и Ева от Едемската градина. Херувимите са разпространители на познанието, те са мъдри. Човек за да следва техния пример трябва да открие себе си, да се извиси и да разбере живота и случващото се в него. Само тогава човек може да е добре обучен и подготвен за живота и неговите предизвикателства. Джовани Пико делла Мирандола позаква на човек, че той всъщност е една част от света, човек познава всичко, което е свързано с неговото съществуване, познава всичко земно, но ако човек иска може да разгърне своите познания и да проникне много по-надалеч стига да знае как да се обърне към Бог, да достигне до Него и Той с удоволствие би отговорил на всички негови въпроси. Бог е всезнаещ и може да даде на човек всеки един отговор стига той да Го открие. За да се стреми човек към херувимски живот, то той трябва да опознае чувствените си инстинкти, да разбере кога са верни и греши. Човек трябва да разкъса оковите на невежеството и да премахне пороците си. Диалектиката може да помогне на човек да подреди разума си и да очисти душата си. Разговорът на мисълта със самата себе си е начинът, по който човек може да спре да се лута в безумие и да открие себе си, а тогава човек ще може да очисти душата си и чрез познанията, които е придобил да се стреми към съвършенството. Човек може да се допита и до патриарха Яков, третият от библейските патриарси би отговорил иносказателно. Според Мирандола той ще каже, че от земята към Бог има една стълба разделена на стъпала, но за да може да се изкачи човек по стълбата той трябва да измие


Други реферати:
Туристически пазари и маркетинг
Цени и ценообразуване в предприятието
Същност и структура на дистрибуционната мрежа
Тема 9-Международен маркетингов микс
Политическият маркетинг като наука. Дефиниция на понятието. Основни понятия и категории


Изтегли рефератаПолитическият маркетинг като наука. Дефиниция на понятието. Основни понятия и категории - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия