Реферат за Република Унгария


ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ГРАНИЦИ И ГОЛЕМИНА

Унгария (на унгарски Магяролшаг) подобно на Австрия, Швейцария, Чехия и Слова­кия е континентална вътрешна държава без излаз на море. Равнинният терен е привлякъл важни пътища. Граничи на север със Словакия-515 км, на запад с Австрия-366 км, на юг със Словения-102 км, Хърватска-329 км и Сърбия-151км, на изток с Румъния-443 км и на североизток с Украйна-103 км. В тези граници обхваща площ от 93 хил. кв. км, от които 92,030 кв.км суша и 690 кв км. води.

Паричната единица е форинт. Знамето е трицветно - червено, бяло и зелено.

ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ

Релеф.

За разлика от съседните страни - Словакия, Румъния, Австрия и Словения, Унгария е равнинна страна. Река Дунав, която пресича страната на две части и тече от север на юг, има дължина 420 км. Съобразно с особеностите на релефа, Унгария се подраз­деля на шест, различаващи се един от друг района:

1.Низината на изток от Дунав –Алфьолд, включваща и така наречената „Унгарска пуста”;


Други реферати:
№ 1-географско положение, граници и големина на България
Географско положение, граници и големина на България
Има ли такова нещо като черноморски регион
Развитие на картографията през Великите географски открития и в Ново време
Пустините


Изтегли рефератаПустините - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия