Реферат за Република Унгария

2.Малката низина - Кишалфьолд (В северната част на Западна Унгария);

3.Подножието на Алпите;

4.Трансдунавието (Дунантул), т. е. западноунгарската хълмиста покрайнина;

5.Трансдунавската (Дунантулската) среднопланинска об­ласт;

6.Северните средновисоки планини.

Това затворено от Карпатите и от по-ниските части на Алпите пространство по естествен начин – чрез реката Дунав - се свързва със съседните региони на Континента. Дунав пресича Карпатите при Девен (Девен, Словакия) през т. нар. „Девенска врата". В пределите на Карпатския басейн от река­та се отделят странични ръкави - Малкият Дунав ( на словашка територия) и Моишонски Дунав (на унгарска територия). В Средния Дунав (от Виена до Железните врата) се вливат - с малки изключения - всичките реки на региона.

Веригата на Карпатите съдържа кристал, варовик, вулканични образувания и др. Тя се дели на Северозападни, Източни и Южни Карпати.

Планините в северната част на страната са Матра с най-висок връх Кекешетьо /1015 м/, Вюк /959 м/ и Земилен. В средната част на страната са планините Ваконь, Вертеш и Вишеград, високи до 700 м, а на юг- планината Мечек /682 м/. На 15 км от Мишколп е най-голямата пещера Агтелек, дълга 22 км. В нея се намира считаният за най-голям в света сталагмит "Телескоп" висок 25 м.

Климат

Заедно с другите природо-географски дадености, климатът е от много важните фактори, които обуславят стопанската дейност, начина на живот и дори манталитета на оби­тателите. Първата метеорологична станция в Унгария е орга­низирана - като част от широка европейска мрежа – през 1780 г. в град Буда. Данните, отнасящи се до климатичното състояние на страната, се измерват повече от 200 години.


Други реферати:
Същност и видове трудови пазари
Управление на човешките ресурси
Икономика на труда (Пищови)
Лекции по Икономика на труда при доц. Харалампи Кринков
Управление на човешките ресурси (пищови)


Изтегли рефератаУправление на човешките ресурси (пищови) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия