Реферат за Република Унгария

Като част от Карпато-Дунавския басейн Унгария принадлежи към зоната с умерено-континентален климат, при който четирите сезони ритмично се редуват.

Разстоянието от западната до източната граница на Унгария е 520 км, а по посока север - юг е 320 км. Така че по от­ношение на климата различията между отделните райони на страната не са драстични.

Колкото до годишното количество на валежите, важен елемент на климата, в Унгария през определени периоди се наблю­дават аномалии. Въпреки това количеството на валежите, раз­пределени по сезони, осигурява необходимата влага за растение­въдството. Най-голямо е количеството на валежите в Югозападна Унгария, а най-малко е в районите по средното течение на река Тиса. Относително голямото количество на влагата в Юго­западна Унгария се обяснява и с влиянието на Средиземноморието.

Хидросистема

Обстоятелството, че Унгария се простира върху обгърнат от планини басейн, предопределя характера на нейната хидросистема. Реките й - с малки изключения - извират извън границите на страната.

Главният водоем в хидросистемата на Унгария, както и на цялата тамошна равнинна част от континента, е река Дунав. Дължината на унгарския й участък е 417 км. На унгарска територия тя продължава донякъде да се движи в източна посока и едва след като е прерязала масивите на Вишеградската планина и планината Бьоржьон, при селището Вац се насочва на юг, образувайки острова Сентендре, а на изхода от Будапеща – остров Чепел. От реките, които изминават по-дълъг път и чиито води на унгарска територия се вливат в река Дунав, е важно да споменем: Раба (в околностите на град Гьор), Шио, която изминава пътя си в Западна Унгария, и река Ипой, която идва от височи­нните на Карпатите и се влива в Дунав край селището Соб, Североунгарската покрайнина. Пълноводните Тиса и Драва преминават през Унгария и извън нея се вливат в Дунава.


Други реферати:
Муай тай
Научи се да караш ски
Описание за бронхиалната астма
ОПТИКОМЕТРИЯ - За научния контрол в спорта се прилагат две групи инструментални методи
Особености на състезателната дейност в елитния спорт


Изтегли рефератаОсобености на състезателната дейност в елитния спорт - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия