Реферат за Република Унгария

0т селището Вац до южната граница се простира Дунавската долина, която е широка около 20-30 км. До средата на XIX в., до регулирането на Дунава, тя е била покрита с мочурища и блата, с крайбрежни гори и влажни пасбища. Понастоящем гората Геменц (близко до устието на реката Шио), е превърната в резерват заради изключително ценната флора и фауна.

Водите на Дунава се използуват за битови и индустриал­ни цели. Реката служи целогодишно и като важен търговски път, който свързва страната с Черно море.

Река Тиса извира в планината Мармарош (извън пределите на Унгария) и се влива в р. Дунав във Войводина (Съюзна Югославия). Около половината от речните води на Карпатско-Дунавския регион са нейни притоци. Най-значимите от тях са: Бодрог, Самош, Кьорьош и Марош.

От извора до устието й при Тител Тиса е изминавала по-вече от 1200 километров криволинеен път, а след регулирането й този път е сведен до 900 км. Унгарският участък на реката е 596 км. Стопанското значение на Тиса за региона е изключително голямо. Реката от векове е използвана за превоз на товари. За да се оползотворят възможностите в това отношение, през 1793-1802 г. е прокаран плавателен канал, свързващ Тиса с Дунав, който е използуван за превозване­то на селскостопански продукти (предимно пшеница) от Бачка до австрийските провинции.

За да се подобрят възможностите за корабоплаване по реката и за да се използуват по-рационално водите й за напояване, през втората половина на XX в. е създадена хидросистема:

каскадата Тисальок и два канала - източен и западен главен канал.

Езерата в Унгария, като геологически образувания, са отпреди няколко десетки хиляди години.

Повърхността на Балатон, най-голямото езеро В Средна ЕВропа, е 598 кв. км. Дължината му е 78 км, а ширината - 15 км. Най-малкото разстояние от единия до другия му бряг е киломе­тър и половина (при полуострова Тихан). Тук се намира и т. нар. „Тихански кладенец", където дълбочината е 115 м (средната дълбочина на езерото е 3 м).


Други реферати:
Аферата с даренията на християндемократичния съюз в Германия
Елементи на реформата в Унгария и България-влияние, мащаби, генезис
Българската съдебна система-част от европейската съдебна система
Атинските политически и социални реформи-класическо наследство от древността
Азотен оксид


Изтегли рефератаАзотен оксид - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия