Регионална политика и регионално развитие

напредъка и другите документи в периода на подготовка за присъединяването й към Европейския съюз.

Главни области за действие, посочени в Основните насоки за регионалната политика, разработени от Европейската комисия и съдържащи стратегическите насоки за развитие:

  • Повишаване на регионалната конкурентоспособност.

  • Повишаване на заетостта.

  • Балансирано развитие на градските и селските райони.

При формиране и осъществяване на регионалната политика голямата роля, която може да изиграе разработването и осъществяването на качествени регионални иновационни стратегии за осъществяване на тези насоки на развитие.

На съвременния етап, основната тенденция на регионалната политика би трябвало да бъде развитието на териториалните единици в нашата страна. Чрез икономически лостове и механизми трябва да се провежда съответна политика, а именно:

  • Смегчаване на неравенството между отделните общини, области и райони за планиране.

  • Децентрализация на агломерациите и районите с прекомерна концентрация на производство (София-Перник, Варна-Девня) .

  • Усвояване на слабо развити територии(Източните Родопи, пограничните планини и др.)

  • Реконструкция и модернизация на промишлеността в промишлените съсредоточия, които имат характер на депресивни територии (Димитровград, Перник, Девня и др.)


Други реферати:
Българският младежки Червен кръст
История на социалната работа
Методи за контрол на качеството на здравните грижи
Специалистът по социални дейности и първичната здравна помощ
Риск. Рискови фактори. Генно модифицираните храни като рисков фактор за общественото здраве


Изтегли рефератаРиск. Рискови фактори. Генно модифицираните храни като рисков фактор за общественото здраве - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия