Регионална политика и регионално развитие

Създаване на така наречените „полюси на растежа”в райони с благоприятни природни и социално- икономически ресурси, чрез изгращането на промишлени и технологични паркове.

Разширяване участието на страната в изгращането на транс граничните коридори (№4, 7, 8, 9 и10 ), което ще доведе до засилването на интеграционните процеси в Европа и на Балканите в частност.

По-активна политика на Република България в транс граничното сътрудничество със съседните страни.

Прилагането на цялостната регионална политика на страната ще спомогне за разгръщане потенциала на Република България, приобщаването към световния опит и адаптация към общоевропейските изисквания.

Използвана литература:

Икономгеографската наука и регионалните изследвания –

доц. д-р Тихомир Личев

www.studentskigrad.com

www.wikipedia.org
Други реферати:
Същност и функции на финансите
Същност на ДФК
Същностна характеристика на банковата система.
Същтност и особености на обществения сектор
Тема 11 от помагалото към учебника.


Изтегли рефератаТема 11 от помагалото към учебника. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия