Реинженеринг в застраховането


Реинженерингът се стреми към драматични подобрение на продуктивността чрез концентриране на процесите, които са основни за всеки един бизнес”

Ранди Рос


Реинженерингът в застраховането представлява основно преосмисляне и радикално препроектиране и реорганизиране на застрахователните бизнес-процеси чрез предизвикателство към съществуващите традиционни практики, дейности и доктрини с цел да се постигне рязко, скокообразно подобрение в главните показатели за резултатността от застрахователната дейност – застрахователни суми, застрахователни премии, разходи, квота на щетите, качество на застрахователните продукти и на обслужването на клиентите, намаляване на срока (времето) за изпълнение на задачите и процесите.

За провеждането на успешен реинженеринг в застрахователната компания е необходимо да се съобразят няколко условия:

  • Реинженерингът на застрахователните бизнес-процеси се осъществява на повече от едно равнище в съответната застрахователна компания.

Затова е необходимо да се разпределят точно задълженията, компетенциите и участието на реинженерингът: висшето ръководство носи стратегическа отговорност, свързана с направлението на реинженеринга; отговорникът на проекта за реинженеринг и проектният екип разработват цялостния проект за реинженеринг с детайлно формулиране на етапите, фазите и групата процеси към тях; екипът по реинженеринг на застрахователните бизнес-процеси и съотвените ръководители непосредствено осъществяват реинженеринга и изпълняват новите променени бизнес-процеси; реинженерингът засяга и териториалните подразделения на институцията, както и дейността на пласментната мрежа.


Други реферати:
Мрежа с Интеграция на Услугите-ISDN
Поляризация
Сателитен радиоканал
Системи МПСК
Цифрова обработка на сигналите (пищови)


Изтегли рефератаЦифрова обработка на сигналите (пищови) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия