Рейтинговите агенции и техните оценки

Рейтинговите агенции и техните оценкиВ света има множество агенции за кредитен рейтинг, извършващи дейност на местно и международно ниво. Можем ли да кажем, че някой определя бъдещето ни? Ако трябва да отговорим не толкова буквално на този въпрос – отговорът би бил „да”. Най-големите три агенции за кредитни рейтинги, определящи бъдещето на цели държави, са Standard and Poor’s (S&P), Moody’s и Fitch. S&P и Moody’s са базирани в САЩ, докато Fitch има управление в Ню Йорк и Лондон. Големите три притежават над 90% от пазара. Въпреки това тези данни реално подценяват доминацията на Moody’s и S&P, тъй като Fitch притежава само около 14% от споменатите.

По правило, международният рейтинг на емитент от дадена държава не може да е по-висок от рейтинга на държавата в този момент, докато местните рейтинги не са ограничени от международния рейтинг на страната. Пазарното им признаване предшества разработването на нормативните изисквания. Основен критерий в изискванията е обективността при анализа на информацията и изготвянето на оценките.

Разрастването на инвестиционният пазар, съчетано с диверсификацията на различни видове и количества емитирани ценни книжа, представлява предизвикателство както за институтските, така и за индивидуалните инвеститори, които трябва да анализират рисковете свързани с чужди и местни инвестиции.

Инвеститорите могат да използват информацията от една или няколко рейтингови агенции. Те очакват въпросните рейтингови агенции да предоставят обективна информация, базирана на аналитични методи и точни статистически измервания. Инвеститорите също очакват, както емитентите на ценни книжа, така и рейтинговите агенции да бъдат контролирани и регулирани от държавните агенции по ценни книжа. Разбирането на историята и развитието на рейтинговите агенции, дава на инвеститорите поглед върху методологията, която агенциите използват, както и качеството на оценяване на всяка една от агенциите. Анализите и оценките дадени от различни агенции за кредитен рейтинг, осигуряват на инвеститорите


Други реферати:
Основни етапи при проектиране на длъжностите
Управление на продажби
Търговска марка
Основни понятия в маркетинга
Същност на маркетинга


Изтегли рефератаСъщност на маркетинга - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия